Vad är arbetsmiljö?

Den fysiska arbetsmiljön är oftast lätt att beskriva och åtgärda. Vi ser det som behöver åtgärdas. Vi undersöker, riskbedömer, åtgärdar och kontrollerar vår omgivning med enkla metoder: Den enkla delen av arbetsmiljöarbetet. Den mer komplicerade delen är hur vi arbetar med den psykiska arbetsmiljön. Den går inte alltid att se, och den har en tendens att vara mer abstrakt än den fysiska delen. Den är kanske lättare att känna. Den känns i stämningen i rummet. Den ligger som elektrisk spänning mellan dig och dina kollegor. Ibland är den positivt laddad, ibland negativt.

Det kan finnas många anledningar till en negativt laddad psyksocial arbetsmiljö: Hög stress, högt ställda krav, otydligt ledarskap och brister i kommunikationen på arbetsplatsen är vanliga orsaker till en undermålig arbetsmiljö. I våra egna grupperingar på arbetsplatsen pratar vi ibland om detta; Vi säger att chefen inte lyssnar, vi säger att både den ena och den andra kollegan är usel, vi säger att vi inte har tid till diverse uppgifter. Detta kallas i dagligt tal för skitsnack och gnäll. I förlängningen kan det växa fram en mobbningskultur på arbetsplatsen. Om man ändå ska försöka se något positivt med det här, så kan vi säga att vi har ett delvis patogent förhållningssätt till vår arbetsmiljö. I gnället och skitsnacket så identifieras det nämligen en hel del orsaker till arbetsmiljöproblemen. Men i en arbetsmiljö med ovan nämnda brister så stannar det oftast där. Vi pratar endast problemen, men inte om lösningarna.

I en positivt laddad psykisk arbetsmiljö så är skillnaden pyramidal: Lagom stress, lagom högt ställda krav, tydligt ledarskap och en god och rak kommunikation råder mellan arbetstagarna. Vi har såväl ett salutogent förhållningssätt på arbetsplatsen, som ett patogent förhållningssätt. Vi finner orsaker till våra problem och vi arbetar aktivt med att lösa dessa. Vi söker även efter faktorer som stärker den arbetsmiljö vi redan har. Vi har ett varierande arbete som är stimulerande på flera nivåer, såväl psykiskt som fysiskt.

Det patogena och det salutogena förhållningssättet går hand i hand med varandra. Vi behöver identifiera problemens orsaker, men också diskutera dess lösningar. Avseende den fysiska arbetsmiljön är det enkelt: Om en lampa gått sönder, så byter vi den. Om det är kallt på kontoret, så höjer vi värmen. När vi istället försöker tackla problemen i den psykiska arbetsmiljön så blir det svårare. Det är ju vi själva som utgör den! Om vi tycker att kollegan är omdömeslös och ineffektiv, så löser vi inte det genom att byta kollega eller jobb. Vi kan inte trycka på en knapp för att lindra stressen på jobbet, som vi kan göra på elementet när det är kallt. Så, hur tacklar vi problemet när vi själva kanske är en del av det, och hur ska vi göra när vi tycker att en kollega eller chef beter sig kränkande mot andra?

Vi är varandras arbetsmiljö. Även om det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljöarbetet så är vi arbetstagare högst delaktiga i hur det efterlevs. Om vi vill verka inom ett yrke där vi kan känna gemenskap och acceptans så måste vi ta hand om varandra. Det ligger ju i vårt intresse att må bra på arbetsplatsen, eller hur?  Våga erkänn problemen, våga prata om lösningarna och acceptera aldrig mobbning, utanförskap eller kränkande behandling på arbetsplatsen! Fråga dig själv om vad som är viktigt för dig i ditt liv. Om något av dina svar är att trivas på arbetsplatsen, fråga dig då hur du kan göra just det. Jag har inga svar på vad psykisk arbetsmiljö innebär för dig, men det har däremot du. Och det är också du som har lösningarna.

/Björn-Ivan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.