Vatten och volym på Vallmon

Vi har experimenterat med vatten i olika former. Vi har undersökt hur mängd vatten kan se olika ut i olika behållare och hur det kan komma sig att den mängden vatten som är så mycket i den lilla pipen ser så lite ut i det stora provröret.

Är det lika mycket vatten i alla, eftersom att alla är fulla? Kan den tomma stora burken bli full om man bara häller över vattnet från den lilla?

”Det blir vatten när isen smälter! Då blir det lite.”

Slutsatsen har blivit att det är spännande att prova sig fram med olika former och storlekar, och att smält is (vatten) är mindre än frusen. Kul!

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” – SKOLFS/LPFÖ 2018

Pepparkaksbak på Vallmon

Nu har alla barn på Vallmon bakat sina pepparkakor, något som fyllt vårt hus med både glädje och en doft av jul.

Det blev många olika figurer.

Det experimenterades mycket med olika mängder mjöl, och det var svårt att hitta den rätta mängden, så att degen inte fastnade men inte heller gick sönder…

…så efteråt såg vi ut som riktiga bagare!

Kul och gott, tycker vi!

Kort om magnetism på Vallmon

De senaste veckorna har barnen på Vallmon visat ett stort intresse för magneter och sättet de fungerar på, vilket har lett till att vi både har pratat om och testat det på flera olika sätt.

Vi har bland annat provat var och på vilka material magneter fäster, och diskuterat kring varför det kan vara så. Barnen har kommit med många egna konkreta exempel och berättat att många av dem till exempel har magneter på kylskåpet hemma. ”Det är för att det är metall! Magneter gillar metall, men inte plast!!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomenförmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.  – Lp/skolfs 2018