Vallmon och Blåklinten gick till skogen tillsammans…

Fredagen den 22 mars

Vi började med att leka tillsammans….

Sedan gjorde vi olika matematikuppdrag i skogen…

Det var lätt att hitta natursaker, men det skulle vara fem olika….

Matematik i naturen tyckte barnen var kul! Dessutom fick Vallmobarnen umgås med Blåklintsbarnen och leka i skogen…

Framtidens blivande 6-åringar

De blivande 6- åringarna har pratat om olika namnförslag till sin grupp och har nu valt namnet Solgruppen! Idag undersökte Solgruppen bokstaven L. Vad börjar på L?” Lastbil, lina, larv. Börjar Elle på L? L finns i nalle.” Vi upptäckte att L finns i många av barnens namn. Vi tittade på UR’s Bästa bokstaven-L. Sen gick vi på bokstavsjakt i förskolan och hittade L på många platser. Vi skrev och skapade L på olika sätt.

Tussilagons förmiddag

Idag har barnen på Tussilagon ritat Dadda.
Övat på färgen grön, hur man utalat och tecknar färgen grön.


Sedan tränade vi finmotorik med både pärlor och pussel. Vi tränade på färgerna och hur man trär på! Dom var super duktiga och hade sånt tålamod. Vi använde oss av både piprensare och pärlplattor.

Innan lunch kom härliga Susann till oss och gjorde en yoga saga. Alla barnen tyckte det var super kul och härmade både läten och övningar 😊

Trevlig dag! Önskar vi på Fantasin

Veckan som gått, Framtiden

Vi fortsätter att lära oss om bokstäver på olika sätt. Barnen hittar bokstäver överallt, i leken och vardagen. Var och en lär sig utifrån sitt eget intresse och sina egna erfarenheter. Några barn tycker om MyLittle Pony och vill skriva ponnyernas namn och rita dem. Ett barn kom på att teckningen kunde bli en flygande drake, vilket förstås måste testas genast.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära”

Lpfö 18


På fredagen var vi som vanligt i skolans idrottssal. Först hade vi rörelsestationer, sen en härlig rörelselek där barnen använde hela kroppen på många olika sätt, ålade, rullade, kröp, smög som tysta möss, dundrade som elefanter, hoppade som grodor, rörde sig som robotar m.m. Efter det lekte vi hav, skepp och land. Vi avslutade med sångstund och avslappning.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

Annat som vi gjort denna vecka är: grillat korv i Friheten, varit i skogen, jobbat med projekt i åldersindelade grupper.

Trevlig helg!