Påskharen på besök (Vallmon & Framtiden)

Idag kom påskharen på besök till Framtiden. Vi såg något som skymtade utanför fönstret, och sprang genast ut för att se efter vad det var. Det visade sig att haren hade gömt färgglada ägg som vi skulle hitta!

Vi samlade alla ägg vi hittade i en stor hög, och efter bara drygt fem minuter var alla ägg insamlade – ett effektivt samarbete!

Klart!

Ha en trevlig påskhelg, så ses vi på våra ordinarie avdelningar på Tisdag /Vallmon & Framtiden

Vallmon och Framtiden

Idag började vi vår dag med att gå till jumpasalen tillsammans under förmiddagen!

Vi hade hinderbana och lekte lekar…

… och hjälptes åt om det blev svårt!

Efteråt var vi hungriga, så vi begav oss mot Friheten för att grilla lite hamburgare! Gott och mysigt, tyckte vi.

Efteråt gick vi ut och lekte i solen, åkte linbana och hälsade på skolbarnen. En mysig fredag helt enkelt!

Ha en trevlig helg!

Bokstäver på Mellangården

Barnen på Mellangården har ett stort intresse för bokstäver, därför har vi valt att arbeta med det i projekt. Barnen gör böcker, med egna berättelser som vi skriver ner eller med egna bilder och bokstäver. De hittar bokstäver både ute och inne, de skriver av ord de hittar. Vi spelar rim-memory, Kims lek med bokstäver och läser böcker. Vi lyssnar på ord och försöker höra vilken bokstav de börjar med.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

Läroplan för förskolan 2018

 

Läslyftet på Mellangården

Pedagogerna har i Läslyftet fått en uppgift att genomföra en undervisningsaktivitet där vi utforskar en berättelse med någon uttrycksform. På Mellangården har vi pratat mycket om hur man är en bra kompis och läst i Kompisböckerna. Vi dramatiserade en av Kompisböckerna, ”Prata om det”. Barnen var fantastiskt duktiga och det var jätteroligt! Vi filmade dramatiseringen och kommer att jobba vidare med detta.

Vi hade ingen grävling men en hund kunde rycka in och spela Grävling i dramatiseringen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

-utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.”

Läroplan för förskolan Lpfö 98, rev. 2016

Viltvecka i Tystberga skolmatsal

Denna vecka har det varit vilttema i skolmatsalen och vi bjöds bl.a. på hamburgare med älg och vildsvinskött. En dag fanns det djurspår på golvet och barnen var jätteduktiga på att gissa vilket djur de kom från. Älg, vildsvin och rådjur kände de igen. Personal från Jägareförbundet fanns där och svarade på frågor. Mest uppskattad var utställningen med en vildsvinskulting.

 

 

 

FN-dagen på Mellangården

Vi uppmärksammade FN-dagen 24/10 genom att prata om barnkonventionen och om hur barn har det i andra länder. Här är en del av barnens tankar.

Vi såg ett filmklipp om hur några barn i andra länder lekte.

Vi pratade om vad vi kan göra för att vara bra kompisar och för att andra ska må bra.

Vi har under veckan läst i Kompis-böckerna och tittat på ”Ugglan och kompisproblemet” vilket gav upphov till många samtal och funderingar.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

-förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.”

Lpfö 98 Reviderad 2016

Bygget av timmerkojan

Vi har med spänning följt bygget av timmerkojan. Först kom en grävmaskin och en lastbil och gjorde i ordning marken. De fyllde på med grus och grävde ner rör. Vad skulle rören vara till? Kanske till avlopp eller en pool? Vi frågade byggarna och fick veta att rören ser till så det kommer in luft.

Väggarna sattes upp och sen var det dags för taket! Allt gick snabbt och ibland hann vi inte se eller fota vad som hände.

Barnen hade olika idéer om vad vi kan använda timmerkojan till. -Att måla i. -Ha en pool i. -Leka i.

Titta vad fin den blev!

Ett barn hittade en mystisk sladd. Den ledde från Mellangårdens fönster. Vi följde den…

Sladden ledde till bygget. Vad har man sladdar till? Att tända lampor! Byggarbetarna berättade att de fick el till sina maskiner från sladden.

Läslyftet Tystberga Förskola

Under Läsåret 2018-2019 kommer vi på Tystberga Förskola att arbeta med Läslyftet som är en kollegial kompetensutveckling via Skolverket. Läslyftets syfte är att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Läslyftet ger oss som förskole pedagoger möjlighet att fördjupa sina kunskaper om språk- läs- och skrivutveckling. I mötesgrupperna får vi även möjlighet att tillsammans med kollegor samtala kring forskning och undervisning. Inom varje modul utförs en undervisningsaktivitet vilket innebär att vi får möjlighet att prova nya arbetssätt i praktiken. I samtal med kollegorna ges vi genom Läslyftet möjlighet att utveckla ett gemensamt yrkesspråk. Vi kommer att arbeta med modulen Skapa och Kommunicera som vävs samman med vårt fokusområde Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola.

Till våran hjälp har vi även Ingela Nilsson förskolelärare ifrån Malmbryggshagens förskola, som handleder oss i Läslyftet!