Läslyftet Tystberga Förskola

Under Läsåret 2018-2019 kommer vi på Tystberga Förskola att arbeta med Läslyftet som är en kollegial kompetensutveckling via Skolverket. Läslyftets syfte är att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Läslyftet ger oss som förskole pedagoger möjlighet att fördjupa sina kunskaper om språk- läs- och skrivutveckling. I mötesgrupperna får vi även möjlighet att tillsammans med kollegor samtala kring forskning och undervisning. Inom varje modul utförs en undervisningsaktivitet vilket innebär att vi får möjlighet att prova nya arbetssätt i praktiken. I samtal med kollegorna ges vi genom Läslyftet möjlighet att utveckla ett gemensamt yrkesspråk. Vi kommer att arbeta med modulen Skapa och Kommunicera som vävs samman med vårt fokusområde Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola.

Till våran hjälp har vi även Ingela Nilsson förskolelärare ifrån Malmbryggshagens förskola, som handleder oss i Läslyftet!

Nallens festdag på Solvändan

Idag har vi haft Nalle-fest och firat dom barnen som har fyllt år under höstterminen.

Vi scannade QR-koder med innehåll av lite olika sånger och sagan om Guldlock.

 

 

Björnen sover

 

Vi dansade och läste sagor om och med nallebjörnar.

Vi avslutade med våra egenbakade Nalle-kakor.

Givetvis bjöd vi in våra Babblar-kompisar till Nalle-festen!

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Lpfö: 1016

Solvändan välkomnar en ny kompis

Idag har vi välkomnat en ny Babblar-kompis, Giggi.

 

Ett barn hade med sig äpplen till förskolan och ville bjuda sina kompisar.

Vi delade äpplena och hjälptes åt att räkna hur många barn det var och hur många bitar vi skulle dela äpplena i för att alla skulle få smaka.

Giggi har berättat sagan om Bockarna Bruse. (matematiksaga)

 

Solvändan i skogen

Idag tog vi med oss Gagga och Sosso ut i skogen. Dom behövde hjälp att leta reda på sina Babblarkompisar som hade försvunnit.

 

 

Vi passade på att jobba med matematik. Vi räknade antalet som försvann, 10 Gagga och 10 Sosso, och sorterade dom efter utseende.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

Lunchen intog vi i skogen: Thaisoppa med kyckling och mjuk smörgås.

 

Vi avslutade med leken ”Kom alla mina djur”.

 

Solvändans Babblar-kompisar

Vi pratar mycket om kompisskap och hur man är en bra kompis. Hur vill jag att mina kompisar ska vara mot mig? Hur är jag en bra kompis?

”Prinsessan skulle ha kalas

men Ankan fick inte komma för han var för stor och tårtan skulle inte räcka till alla. Ankan blev ledsen. ” Vi pratade om hur det skulle kännas för mig om jag inte fick komma på någons kalas. Att man kan bjuda in flera kompisar i leken så att ingen ska känna sig utanför. ”Prinsessan fick frågan om hur hon skulle känna sig om hon inte fick komma på kalaset och hon skulle känna sig utanför.

Då ändrade sig Prinsessan och bjöd in Ankan, Ankan blev jätteglad.”

Vi har bjudit in en ny babblare ”Sosso ” .Sosso symboliserar social kompetens:

*Sosso är snäll, rättvis och hjälper sina vänner.Lyssnar på vad vad andra vill.

* Tänker med sitt hjärta  och brusar sällan upp.

Enligt Lpfö” ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjligheten att påverka sin situation .

Prästkragen- Stor bild

Vi har fått en projektor som vi tillsammans med barnen har startat upp mot väggen inne i vilorummet. Just på denna bild så kollar vi på fiskarna som simmar runt i akvariumet. Vissa fiskar är varma vissa är kalla och vissa är varma.
Här lyssnar vi på musik, vi lär oss färger och former.
Här fortsätter vi att lyssna på färglåten, vi har gått igenom färgerna gul, blå, orange, röd och svart