Besök på brandstationen

I dag var det de äldsta barnen från Pilgården och Mellangården som gjorde ett besök på brandstationen. Vi fick se vattenslangarna och många andra redskap som finns i brandbilen. Där fanns också varningslampor som brandmännen kan ställa på vägen vid en olycka. Vi fick gå in i brandbilen och titta. Brandmannen Conny satte på blåljuset. Några barn önskade att han också skulle starta sirenerna men det skulle bli ett för högt ljud där inne, istället lovade Conny att tuta nästa gång han kör förbi förskolan!

Bokstäver på Mellangården

Barnen på Mellangården har ett stort intresse för bokstäver, därför har vi valt att arbeta med det i projekt. Barnen gör böcker, med egna berättelser som vi skriver ner eller med egna bilder och bokstäver. De hittar bokstäver både ute och inne, de skriver av ord de hittar. Vi spelar rim-memory, Kims lek med bokstäver och läser böcker. Vi lyssnar på ord och försöker höra vilken bokstav de börjar med.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

Läroplan för förskolan 2018