Läslyftet på Mellangården

Pedagogerna har i Läslyftet fått en uppgift att genomföra en undervisningsaktivitet där vi utforskar en berättelse med någon uttrycksform. På Mellangården har vi pratat mycket om hur man är en bra kompis och läst i Kompisböckerna. Vi dramatiserade en av Kompisböckerna, ”Prata om det”. Barnen var fantastiskt duktiga och det var jätteroligt! Vi filmade dramatiseringen och kommer att jobba vidare med detta.

Vi hade ingen grävling men en hund kunde rycka in och spela Grävling i dramatiseringen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

-utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.”

Läroplan för förskolan Lpfö 98, rev. 2016

Viltvecka i Tystberga skolmatsal

Denna vecka har det varit vilttema i skolmatsalen och vi bjöds bl.a. på hamburgare med älg och vildsvinskött. En dag fanns det djurspår på golvet och barnen var jätteduktiga på att gissa vilket djur de kom från. Älg, vildsvin och rådjur kände de igen. Personal från Jägareförbundet fanns där och svarade på frågor. Mest uppskattad var utställningen med en vildsvinskulting.

 

 

 

FN-dagen på Mellangården

Vi uppmärksammade FN-dagen 24/10 genom att prata om barnkonventionen och om hur barn har det i andra länder. Här är en del av barnens tankar.

Vi såg ett filmklipp om hur några barn i andra länder lekte.

Vi pratade om vad vi kan göra för att vara bra kompisar och för att andra ska må bra.

Vi har under veckan läst i Kompis-böckerna och tittat på ”Ugglan och kompisproblemet” vilket gav upphov till många samtal och funderingar.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

-förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.”

Lpfö 98 Reviderad 2016

Bygget av timmerkojan

Vi har med spänning följt bygget av timmerkojan. Först kom en grävmaskin och en lastbil och gjorde i ordning marken. De fyllde på med grus och grävde ner rör. Vad skulle rören vara till? Kanske till avlopp eller en pool? Vi frågade byggarna och fick veta att rören ser till så det kommer in luft.

Väggarna sattes upp och sen var det dags för taket! Allt gick snabbt och ibland hann vi inte se eller fota vad som hände.

Barnen hade olika idéer om vad vi kan använda timmerkojan till. -Att måla i. -Ha en pool i. -Leka i.

Titta vad fin den blev!

Ett barn hittade en mystisk sladd. Den ledde från Mellangårdens fönster. Vi följde den…

Sladden ledde till bygget. Vad har man sladdar till? Att tända lampor! Byggarbetarna berättade att de fick el till sina maskiner från sladden.

Formjakt på Mellangården

Vi har lekt lekar med de geometriska formerna triangel, rektangel, cirkel och kvadrat. Några barn gav sig ut på formjakt inne på förskolan och fotade formerna de hittade med lärplattan. De upptäckte att det fanns former överallt!

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.” – Lpfö 98 rev. 2016, Skolverket s.10

Barnen upptäckte att den här bokhyllan består av rektanglar…

… och den här av kvadrater!

”Titta, en cirkel!”