Läslyftet Tystberga Förskola

Under Läsåret 2018-2019 kommer vi på Tystberga Förskola att arbeta med Läslyftet som är en kollegial kompetensutveckling via Skolverket. Läslyftets syfte är att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Läslyftet ger oss som förskole pedagoger möjlighet att fördjupa sina kunskaper om språk- läs- och skrivutveckling. I mötesgrupperna får vi även möjlighet att tillsammans med kollegor samtala kring forskning och undervisning. Inom varje modul utförs en undervisningsaktivitet vilket innebär att vi får möjlighet att prova nya arbetssätt i praktiken. I samtal med kollegorna ges vi genom Läslyftet möjlighet att utveckla ett gemensamt yrkesspråk. Vi kommer att arbeta med modulen Skapa och Kommunicera som vävs samman med vårt fokusområde Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola.

Till våran hjälp har vi även Ingela Nilsson förskolelärare ifrån Malmbryggshagens förskola, som handleder oss i Läslyftet!

Blåklinten: Introduktion av QR-koder och pepparkaksbak

Vi har nu börjat introducera QR-koder för barnen på Blåklinten. Vi har använt det i vår julkalender där varje QR-kod står för antingen en julvisa eller en saga. Julkalendern är vår gran och dagens lucka är ett litet skåp som gömmer en QR-kod.  Barnen har fått vara med och  använda lärplattan för att läsa av QR-koden och se vilken sång eller saga som gömmer sig där bakom. De flesta sångerna är luciasånger så vi tränar till Lucia.

    

Att baka pepparkakor är alltid roligt. Det gör vi varje år till luciafikat. Det doftar pepparkakor i hela huset i flera dagar.

      

Lpfö 98/16
Förskolan ska sträva efter att varje barn

– utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
– känner delaktighet i sin egen kultur

Blåklinten: Nalledagen

V 43 firade vi Nalledagen på Blåklinten. Delvis som ett försök att tydliggöra arbetet med FN-dagen, alla barns lika rättigheter och värde. Kanske kan det vara lättare att förstå att alla nallar och gosedjur är lika viktiga. Den här dagen var alla välkomna att ta med varsin nalle eller gosedjur. Vi sjöng sånger om nallar   bl a

”Lilla nallen du är fin, mjuk och och go, mjuk och go

Lilla  nallen du är fin Jag vill krama dig.”

Vi dansade, läste sagor om nallar och målade nallar, ja det mesta handlade om nallar och gosedjur den här dagen. Sen blev det glass och fruktstund.

                   

Till lunchen hade Lena bakat Nallebröd till soppan vi åt.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och

respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö

(Lpfö 98/16)

Nu är vi på gång igen

 

Nu är alla nya barn introducerade på Blåklinten.  Vi arbetar nu vidare med stödtecken. Varje dag ser vi att barnen har glädje av tecknen var och en utifrån sin egen förmåga. Även flera av de nyintroducerade barnen tar till sig tecknen genom att iaktta, tolka tecknen och på så sätt få hjälp att förstå sammanhang och skeenden. Extra roligt är det när barnen börjar använda tecknen själva. Vi ser det bl a när vi brukar leka gubben i lådan då barnen gärna tecknar ordet ”gubbe”. Den leken fungerar även som att träna på turtagning och att våga. Fler och fler vågar sätta sig i lådan.

 

Vi har även gjort en ny bekantskap då Lena denna vecka presenterade  Greta rödbeta

Vi har en kompis hon heter Greta

Greta kan man heta om man är en rödbeta

Vi har smakat, känt och även målat med rödbetor.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära(Lpfö 98)

Arbetet med kompisskap pågår hela tiden. Vi sjunger kompissånger, tränar på att ”vänta på min tur” och hur man är en snäll kompis.

Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va

Slåss det gör vi inte här tröstar den som ledsen är

Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår ateljé och Peter Palsternacka

Vi fortsätter lära känna nya kompisar som tränar på att vara på förskolan med oss och vi pratar mycket om hur man kan göra för att vara en bra vän.

I uteateljén har flera barn provat att måla med vattenfärg. Det är en teknik som inbjuder till såväl skapande som utforskande av vatten, sand m m

I veckan har vi även träffat Peter Palsternacka och sjungit hans sång. En dag provade vi att äta rå palsternacka och varje dag i veckan har vår kokerska Lena tillagat palsternacka på olika vis ugnsrostad, i soppa, palsternackschips m m. Alla som velat har känt på palsternacka och vi har pratar om hur den ser ut och luktar.

När vi luktade var det naturligt att prata om vad vi har luktat med, våra näsor. Barnen uppmärksammade att alla har varsin näsa och vi sjöng sången

Var är näsan? Var är näsan?

Här är den, här är den

Med näsan kan man lukta, med näsan kan man lukta

Sniff, sniff sniff

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

utvecklar sin skapande förmåga  och sin förmåga att förmedla upplevelser och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik.

 

 

 

 

Välkomna tillbaka

Nu är de flesta tillbaka efter sommarledigheten, flera nya kompisar har börjat hos oss och fler kommer de närmsta veckorna. Vi jobbar nu mycket med att befästa rutiner och prata om hur man är en bra kompis och hur man tar om hand om nya kompisar.

Vi försöket ta vara på den sommar som är kvar så mycket vi kan och äter ute när vädret tillåter.

Närmsta tiden utvecklar vi en ”uteatelje” under tak där barnen ska kunna rita och måla.

Vi märker att hösten närmar sig, det är kallt ute på morgnarna och i veckan blev det spännande när skördetröskan skördade på ”vårat” gärde.