Nallens festdag på Solvändan

Idag har vi haft Nalle-fest och firat dom barnen som har fyllt år under höstterminen.

Vi scannade QR-koder med innehåll av lite olika sånger och sagan om Guldlock.

 

 

Björnen sover

 

Vi dansade och läste sagor om och med nallebjörnar.

Vi avslutade med våra egenbakade Nalle-kakor.

Givetvis bjöd vi in våra Babblar-kompisar till Nalle-festen!

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Lpfö: 1016

Solvändan välkomnar en ny kompis

Idag har vi välkomnat en ny Babblar-kompis, Giggi.

 

Ett barn hade med sig äpplen till förskolan och ville bjuda sina kompisar.

Vi delade äpplena och hjälptes åt att räkna hur många barn det var och hur många bitar vi skulle dela äpplena i för att alla skulle få smaka.

Giggi har berättat sagan om Bockarna Bruse. (matematiksaga)

 

Solvändan i skogen

Idag tog vi med oss Gagga och Sosso ut i skogen. Dom behövde hjälp att leta reda på sina Babblarkompisar som hade försvunnit.

 

 

Vi passade på att jobba med matematik. Vi räknade antalet som försvann, 10 Gagga och 10 Sosso, och sorterade dom efter utseende.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

Lunchen intog vi i skogen: Thaisoppa med kyckling och mjuk smörgås.

 

Vi avslutade med leken ”Kom alla mina djur”.

 

Solvändans Babblar-kompisar

Vi pratar mycket om kompisskap och hur man är en bra kompis. Hur vill jag att mina kompisar ska vara mot mig? Hur är jag en bra kompis?

”Prinsessan skulle ha kalas

men Ankan fick inte komma för han var för stor och tårtan skulle inte räcka till alla. Ankan blev ledsen. ” Vi pratade om hur det skulle kännas för mig om jag inte fick komma på någons kalas. Att man kan bjuda in flera kompisar i leken så att ingen ska känna sig utanför. ”Prinsessan fick frågan om hur hon skulle känna sig om hon inte fick komma på kalaset och hon skulle känna sig utanför.

Då ändrade sig Prinsessan och bjöd in Ankan, Ankan blev jätteglad.”

Vi har bjudit in en ny babblare ”Sosso ” .Sosso symboliserar social kompetens:

*Sosso är snäll, rättvis och hjälper sina vänner.Lyssnar på vad vad andra vill.

* Tänker med sitt hjärta  och brusar sällan upp.

Enligt Lpfö” ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjligheten att påverka sin situation .

Solvändan i skolskogen

En härlig dag i skogen men lunch och fina lekstunder.

 

 

Gagga fick följa med oss till skogen och vi sjöng våran kompissång.

Det var inte mycket kvitter idag så det var tur att vi hade en fågelbok med oss!

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

Lpfö 98/2016

Vi hittade två plankor där barnen testade sin motorik.

Det vickade hit, det vickade dit, det vickade upp och det vickade ner!

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Lpfö 98/2016

 

Vi plockade med oss kottar och pinnar som vi ska skapa med.

Kusinerna på Solvändan!

Höstterminen är här och vi har påbörjat vårt projektarbete. Vi har valt att arbeta med Babblarnas kusiner Gagga, Goggo, Giggi, Sassa, Sosso och Sissi.

 

 

Solvändans kompissång

(Mel: Bamsesången)

Här på Solvändan ska vi vara snälla, med vår kompis hela dagen lång

Inte bitas, nypas eller sparkas

Det är sant, vi sjunger i vår sång

Och kommer det en stor och stark och ger en liten svag en spark

då ropar alla på en gång NEJ NEJ NEJ! 

Snälla, snälla vi ska vara snälla, med vår kompis hela dagen lång.

 

 

Vi har valt att börja arbeta med Gagga, han tycker om att läsa böcker och hitta på sagor. Gagga är duktig på att skriva bokstäver. Gagga gillar att rimma och göra ramsor. Gaggas fokusområden är språkutveckling.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. ” 

Lpfö 98,2016