FN-dagen på Framtiden 1

Idag uppmärksammade vi FN-dagen genom att prata om att alla är olika- man kan se olika ut och man kan tycka olika. Vi pratade om hur man är snäll mot varandra, och att man måste respektera om någon säger nej eller stopp. Vi tränade på att använda stopp- handen och läste Kompisboken ”Säg stopp”. Sedan började vi tillsammans skapa en Framtiden 1-flagga. Vi målade händerna och gjorde handavtryck.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.”

Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Framtiden 1 vecka 39

Idag var vi i skogen och där hittade vi ett trasigt bord, det såg precis ut som en rutschkana. Det måste ju undersökas!

Det gick inte snabbt att åka ner. Varför? ”För att det är av trä” ”Vanliga rutschkanor är hala.” Här upptäckte och undersökte barnen friktion och lutande plan.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.”

Läroplan för förskolan Lpfö 18