Vi är i skolskogen!

Vi älskar vår skolskog, den utmanar barnen till rörelse!

Barnen hoppar på stubbar och stenar. De rullar i slänten, går på stigen som följer stacketet, springer i backen, går balansgång på liggande träd och på repbanan.

Vi fortsätter vår eftermiddag i skolskogen, med mellanmål utomhus.

Vi har hittat larver!

I dag har några Hajar och Koraller varit ute bakom förskolan och hämtat nässelfjärilslarver. Vi hittade larverna i olika stadier i sin utveckling. Larverna kommer att matas med färska nässlor och få sprutat vatten varje dag.20160526_081328Nässelfjärilen lägger sina ägg på nässlorna och larverna är hungriga!20160526_081340

Akvariet med larverna kommer att stå ute på Arkaden, kom gärna och observera hur de växer och fundera hur fjärilarna kommer att bli.