Vi är i skolskogen!

Vi älskar vår skolskog, den utmanar barnen till rörelse!

Barnen hoppar på stubbar och stenar. De rullar i slänten, går på stigen som följer stacketet, springer i backen, går balansgång på liggande träd och på repbanan.

Vi fortsätter vår eftermiddag i skolskogen, med mellanmål utomhus.