Korallens vecka 15

Vi har efter målning fått börja vara inne på Korallen igen!
Barnen har mött en förändrad miljö under veckan.

Ljusbord, bygg med duplo och utforskande med metallkulor har fått en ny plats inne i ”matrummet”

vi vill med den ändringen få till nya mötesplatser för barnen och få barnen mera uppdelade i olika rum inne på Korallen.

Vi går till baksidan med Valarna!

Vi tar med oss koner med siffror och våra 10 kamrater till baksidan. Barnen sätter upp konerna i rätt talföljd och springer emellan. Men vi tittade även på våra 10 kamrater ” Titta Åse 5+5 blir 10”.