V.11 Plejaderna jobbar vidare med vind och yogarörelser.

Den här veckan har vi på Plejaderna jobbat vidare med att undersöka fenomenet vind. Vi fortsatte med vindsnurrorna ute på stora gården.

Från vilket håll blåser det? Vi letar vind. Vi snurrar med våra kroppar efter vindsnurrans rörelse. Vi upptäcker att när vi springer med vindsnurran får den fart.
Vinden är stilla! Vart kommer den ifrån nästa gång?
Vinden sveper över träden när vi gör yogasagan. När vi samarbetar och hjälps åt går det lättare att hålla balansen.
Titta vad vi kan! Jag är ett berg!

Yogan stärker oss på många olika sätt. Självkänslan stärks när vi lyckas hålla balans och klarar kluriga yogaövningar. Vi tränar våra kroppar och motorik genom lekfulla gymnastiska moment i yogan. Samtidigt skapas lugn och välbefinnande. Yogan kan kopplas till flera olika läroplansmål samt förskolans egna prioriterade mål.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98/16)

V.10 Vad gömmer sig bakom koden? Det blåser om Plejaderna!

Qr-koder är ett spännade och roligt sätt att presentera digital teknik i förskolan. I läroplanen beskrivs att vi ska utforma innehållsrika och inbjudande miljöer samt skapa förutsättningar för barnen att utforska digital teknik (Lpfö 18). Några av barnen på Plejaderna har skapat filmer och dessa döljer sig nu bakom några av de mönstrade kvadraterna.

Jag ska titta på grisarna!
Här är våra blåsgrisar i filmen om de ”tre små grisarna”

Vi har i veckan fortsatt utforska vind efter barnens intresse. Med golvfläktens hjälp fixade vi vind och vi undersökte om vindsnurran kunde sättas i rörelse. Vi provade hur långt fjädrar kunde flyga med vinden och hur danssjalarna rörde sig när vinden bytte position.

Det blåser!
En liten fjäder får en flygtur!

Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. (Läroplanen för förskolan, Lpfö 18)

V.9 Plejaderna utforskar luftens rörelse

För att väcka barnens intresse för skriftspråk såväl som naturvetenskapliga ämnen har vi på Plejaderna börjat arbeta med sagoboken ”Tre små grisar”. Handlingen i sagan har gjort barnen nyfikna på att utforska luft och vad vind är. Hur låter vinden? Kan man styra vinden? Var kommer vinden ifrån? Kan man höra vind? Kan man smaka vind? Kan man känna vind? …

Jag försöker fånga vinden!
Vi utforskar om det går att styra vindens riktning
Vi skapar egna grisnäsor/trynen
Dramatisering av sagoboken ”Tre små grisar”

Vecka 8 Plejaderna jobbar med bokstäver, läsning och grisar!

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla…

* intresse för skriftspråk Samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

* självständighet och tillit till sin egen förmåga.

* fantasi och föreställningsförmåga.

Lpfö 18

I vår lärmiljö ”skrivhörnan” sitter vi och skriver egna bokstäver!
Här har vi skrivit bokstäver i tekniken vax krita/akvarell.
Vi blåser, frustar och pustar som i sagan om ”De tre små grisarna”! Gissa vad det ska bli!
Det blev en gris!
Det är underbart att få läsa en stund i minibiblioteket!
I samband med Skolverkets satsning ”Läslyftet” jobbar vi bla med olika sagor! Ibland går vi till miniblioteket och väljer böcker!

Plejaderna har vårkänslor!

Den här veckan har vårkänslor spridit sig här på Plejaderna. Vi har hoppat och lekt i vattenpölarna som bildats av snön som smält ute på stora gården och väckt vårkänslor till liv genom att skapa blommor i olika kulörer av äggkartonger. Vi har även skapat alla hjärtans dags kort med potatistryck, glitter och lim.

Titta vad jag kan!
Färgen ska täcka hela blomman. En annan målarteknik krävs och det blir ny upplevelse att måla på äggkartong!
Stor koncentration och fokus vid målarbordet! Man måste hålla i blomman samtidigt som den målas.
Vi tjuvstartar våren med att göra vårfint i fönstret. Skapar blomblad med handtryck.
Kort till alla hjärtans dag!

V.6 Plejaderna skapar snögubbar inne när snön blev till vatten ute!

”Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära! ”

Lpfö 18

Att sätta tussarna så det blir en snögubbe är klurigt men kul!
Koordination öga- hand övas.
Att få jobba med nya material är utmanande! Vi lär oss!
För att tussarna ska fastna behövs lim, då kan en pensel användas!
Vi klipper och river papper som ska bli till tussar!
Finmotoriken övas.

Is och målartekniker

Den här veckan har Plejaderna bland annat experimenterat med att frysa vatten. Vi hällde vatten i plastmuggar och blandade i glitter och sen fick muggarna stå ute tills de var helt genomfrusna.

Roligt med olika färger på glitter!
Titta den lyfter!
Fryst vatten blir till fina isdekorationer när de hängs upp

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Lpfö 18

Vi har fortsatt stimulera barnen kreativitet med olika målartekniker. Vi fick till riktigt fina tryck med frukt! Målandet blir även en gruppstärkande aktivitet och barnen tränar både turtagning och samspel.

Får jag äpplet sen av dig?
Ska vi byta? Vill du ha den i stället?

V.4 Plejaderna skapar/utforskar med färg och snö!

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet ock lust att leka och lära… (Lpfö18)

Härligt att blanda färg med glitter!
När vi målar uttrycker vi våra tankar, ställer frågor om varandras bilder vi tränar också att samarbeta!
Titta! Jag kan göra en snöboll!
Snöbollar i rad; små och stora!
Liten sten, stor sten, större sten och största stenen har snö på sig!

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka,undersöka och använda matematiska begrepp! (Lpfö18)

Plejaderna målar och experimenterar

Vi fortsätter att utforska färger med olika tekniker.

Vi målar rör i olika nyanser
Vi väljer färg och lär oss färgens namn.

”Jag vill måla svart…nej grön…nej blå! Jo, röd faktiskt, nej blå, svart vill jag ha!”

Vi gör flaskexpriment… att hälla i en falska kräver stor koncentration!


Fascinerande resultat!

Vi utforskar våra nya lärmiljöer inne och ute!

Vi bygger en å …
Kreativitetskaos i Kosmos!