Projekt Aldebaran v 47

Vi läste Var är lilla Annas boll för barnen som nyfiket och intresserat lyssnade och berättade , Om var Saker var, under, bakom bollen, vi kände på potatisen…är den rund? Nej konstaterade barnen.Vi hade fram alla saker från boken och konkret dramatiserade boken.

Vi kände på ägget…. är den mjuk eller hård? Hååård , känns kall enligt barnen. Lilla hinken , stora hinken .

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”

– LPFÖ 18 (Skolverket2018)