Måla ute i solen

Äggrace på Svalsta förskola

Idag har vi firat påsk här på förskolan . Vi har sjungit , dansat och mitt i allt dök en påsktupp upp och sjöng och dansade med oss. Tuppen hade uppdrag åt barnen som innebar äggrace, dvs hitta ägg på gården att samla in till tuppen. Som belöning för en enastående insats bjöd påsktuppen barnen på mumsiga påskglassar!

Vi önskar alla en riktigt glad påsk och skön påskledighet.

Leka med ord i estetisk undervisning

Vi gestaltar sagan om Bockarna Bruse på många olika vis. Här dramatiserar vi sagan när vi är ute i vår närmiljö samt i våra olika lärmiljöer inne. Vi introducerar även nytt material för barnen – träfigurer från sagan.

Kreativt skapande med kritor och färg på papper, naturmaterial och återbruksmaterial, tex kartong samt skapande med play do. Vi pedagoger skapar förutsättningar för barn att lära genom olika uttrycksmedel och använda sina sinnen i undervisningen. Tillsammans reflekterar vi kring våra tankar och idéer som uppstår i undervisningen och vi pedagoger utmanar barn vidare i deras livslånga lärande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord

Undervisning i vår utelärmiljö

I en tidigare del av Läslyftet skapade vi en hinderbana på Nebulosans gård för att barnen skulle få möjlighet att utforska och uppleva begreppen lång och kort. Då hinderbanan ännu ligger kvar så ser vi att barn med glädje går banan och vi pedagoger undervisar dem vidare i matematiska begrepp.

Vi vill att vårat projekt även ska vara levande i utemiljön och vi har tillfört material till utemiljön för att kunna gestalta sagan om bockarna Bruse.

Barnen dramatiserar sagan bockarna Bruse när vi besökte en lekpark under veckan.

Underbara upplevelser utomhus skapar meningsfull undervisning och utbildning för barnen.

Meningsfull undervisning genom glädje, lek och nyfikenhet

Under de två veckor som gått har Plejaderna fortsatt utforskat sagan om Bockarna Bruse. Barnen har varit delaktiga i utformningen av lärmiljöerna när vi kreativt skapar dekorer för inbjudande och välkomnande miljöer.

Barns fantasi, tankar och idéer synliggörs i deras konstverk som vi sedan också använder i våra lärmiljöer för att skapa meningsfullhet och självtillit då de ser sina alster i miljöerna. För att fördjupa våra kunskaper och erfarenheter fångar vi pedagoger upp barnens reflektioner kring målningarna för att utveckla lärandet i matematik.

Vi upplever att barn känner en glädje när de leker och berättar sagan för varandra. I berättandet ser vi att barn lär av varandra och benämner exempelvis de matematiska begrepp som finns i sagan, till exempel under och över.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• förmåga att använda matematik (genom att urskilja, uttrycka, undersöka) och att reflektera ( genom att använda matematiska begrepp)

Lpfö18

Blåbärsloppet på Svalsta förskola

Under onsdags förmiddagen bjöds barn in till ett Blåbärslopp där vi fick möjlighet att gå en hinderbana som Barnens trädgård hade anordnat.
Innan loppet hade vi uppvärmning och efter fick vi varm blåbärssoppa och nypoppade popcorn att mumsa på.

Lekfullt lärande med Bockarna Bruse

Under veckan som gått har Plejaderna utforskat lärmiljöerna som vi byggt upp kring projektet Bockarna Bruse. Vi har införskaffat nytt byggmaterial samt skapat bakgrundsbilder till våra mötesplatser för att skapa de allra bästa möjligheterna till meningsfull undervisning.

Vi har även läst,sjungit och dramatiserat sagan flera gånger och haft dialogiska samtal med barnen för att ta reda på deras erfarenheter och kunskaper i språk och matematik.

Barnen leker sagan i våra miljöer där vi pedagoger är närvarande och medforksande i leken för att kunna utmana och utveckla leken vidare. Vi benämner och undervisar om matematiska begrepp såsom liten, mellan, stor, under och över.

Barnens reflektioner:

-bockarna bor i huset

-trollet bor i bron

-jag målar ett spöke. Spöket säger bu. Bockarna säger nej!

-pappa Bruse bor i huset.

-tre bockar bor i huset.

-trollet knackar på, knack, knack, knack. Nån hemma? Neeeej, säger bockarna.

-trollet har halsband och ringar.

Projektet Bockarna Bruse tar fart…

Plejaderna startar upp projektet med att få inspiration från digitala medier, sagan/visan om Bockarna Bruse.

Barnen har fått möjlighet att rita bockarna i smått och i stort. Reflektioner från barnen har bland annat handlat om hur många bockarna är, hur många ben de har och hur många horn bockarna har.

Vidare har barn funderingar kring om Trollet är argt eller om hen är snäll. I sina diskussioner kommer barn fram till att Trollet är hungrigt, därför är hen argt.

Vi har gått på matematisk promenad och återkopplat till begreppen högt och lågt, kort och lång samt stor och liten som vi arbetat med under höstterminen i och med vår undervisning i Läslyftet. Under vår promenad dramatiserade vi sagan om Bockarna Bruse för barnen. Vi ritade även sagan i snön och undervisade barn om antal och de matematiska begreppen under och över.

-du är uppe på bron.

– du är Trollet.

-trollet är under bron.

Blomexperiment

Idag har vi haft kompisar från en annan modul på besök hos oss. Tillsammans har vi undersökt hur papper reagerar med vatten. Barnen har fått ställa hypoteser vad de tror kommer att hända.

– de kommer att flyta.

-pappret kommer att smälta.

-färgen kommer att vara i vattnet och pappret kommer att bli blött.

-det kommer att flyta upp det som är utdraget.

När vi la ner pappersblommorna reflekterade barnen om vad som hände.

-det flyter.

-det smälter.

-de öppnas och färgen förstörs.

-det lossnar färg.

Det är spännande att experimentera och utforska kring fenomenet vatten.

Ett spännande projekt på Plejaderna

På Plejaderna arbetar barnen med ett projekt som är kopplat till läslyftet – Matematik och språkutveckling. Vi har valt att arbeta med boken bockarna Bruse. Barnen får möjlighet att skapa, berätta, sjunga och leka sagan då vi bland annat skapat sagans värld i våra lärmiljöer. Nu väntar vi med spänning på hur barnen kommer att ta emot miljöerna och materialet.