Barnens Trädgård

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik,koordationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”

Vi har utmanat oss i rörelse o motorik den här veckan!Hösten är härlig med alla löv och färger!Vi gör höstskriket och badar i lövhögar!

Sagopåsar

På Orion har vi påbörjat sagopåsar med olika teman. Eftersom vi arbetar med Pippi Långstrump i projekten så började vi med figurerna från sagan.


Barnen klippte ut Pippi, Annika, Tommy och Lilla Gubben sen laminerade vi bilderna så de håller att använda i lek och sagor. För att figurerna skulle kunna stå klippte vi pappersrullar som stöd för dem. I förrådet hittade vi påsar som figurerna får vara i när de inte används. Några av barnen färglade bilder som visar vad det är i påsarna. Nu finns de på modulen… redo att användas.

Vi läser och berättar olika berättelser om Rödluvan och vargen. De är alla olika och skapar många samtal och diskussioner bland barnen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av , tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Läroplanen för förskolan 2018

Barnens trädgård

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

•Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor,natur och samhället påverkar varandra

•Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbarutveckling

•Förståelse för naturvetenskap,kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Lpfö 18

Idag har vi utforskat en hink som Andromeda kom och lämnade hos oss i barnens trädgård. Barnen hade spännande tankar och funderingar om vad den kunde innehålla. ”Grillgrejer, bananer, stenar material till inte nudda marken banan.”

Det var en Bokashi som innehåller skal från frukter, o papper en slags kompost som börjat jäsa.När den blandas med jord ska det uppstå en superkraft. Vi har blandat den i en av våra pallkragar och väntar och ser.

Vi har varit i skogen och njutit av alla vackra höstfärger. Barnen har plockat med naturmaterial som de har skapat bl.a. natur tavlor av.

Pippi i barnens trädgård.

Vi fortsätter att jobba med vårt Pippiprojekt.Vi läser boken om Pippi och många av barnen visar ett stort intresse för ”Inte stöta markenbanan”.Tillsammans med barnen bestämmer vi att vi ska gå till skogen och hämta naturmaterial att bygga vår egen bana med.Men först måste vi bli lite”Pippistarka”Nu kör vi Röris!!


Pippiprojektet fortsätter i Barnens Trädgård.Vi bygger egna banor och steker pannkakor.

Vi letar Pippifärger!!