V.39 Den där rackarns räven!

Rigel jobbar vidare med projektboken på lite olika sätt. Vi fortsätter med boksamtalen och fokuserar lite extra i undervisningsaktiviteterna på förskolans målområde inom normer och värden och språk.

I boksamtalen utmanar vi barnen genom att ställa lite kluriga frågor som får barnen att problematisera olika situationer och händelser i boken. Det blir många intressanta och utvecklande samtal.

Vi fortsätter måla utifrån boken och skapar tillsammans med en kompis på samma papper. Vi delar med oss av färger och idéer och inspireras av varandra!

Vi bestämmer oss för att leta efter rävens lya i skolskogen. Vi hittar fjädrar på vägen dit och undrar om räven ätit upp fågeln?

I skogen görs en spännande upptäckt! En pinne med konstiga mönster. Den får följa med tillbaka till förskolan och undersökas närmare i samlingen.

V.38 Tass…tass…tass…

Projektet med boken fortsätter….. vi läser boken och reflekterar tillsammans utifrån det vi läst!

Efter att vi pratat en stund om boken jobbar vi vidare. Vi målar en bild tillsammans med en kompis. Sen berättar vi för varandra om vad bilden föreställer….

Vi avslutar veckan med en promenad till en lekpark.

V.37 Rigel går på rävjakt

Nu har vi startat upp vårt projekt om boken ”Tass…tass…tass…smyg…smyg…smyg…”. Eftersom det finns intresse från barnen om att veta mer om livet på bondgården samt att vi arbetar med språk och matematik genom läslyftet föll valet på denna bok.

Räven tar sig in i hönshuset hos en bonde och bondens fru. Men så tjuvar räven en höna, bonden funderar hur han ska fånga räven nästa gång och får en smart idé, men det går inte riktigt som bonden planerat……

Vi har haft bildpromenad och projicerade upp boken på väggen. Barnen hade många intryck och reflektioner. ”Räven är ju jättedum”, jag kan kasta lasso och fånga en räv”, rävar och vargar äter hönor, ”läskigt när räven kommer”, hönorna är borta!”.

När bildpromenaden var färdig lekte vi en lek med bokens olika figurer!

Av alla intryck fick barnen en rolig idé! Vi går på rävjakt i skogen…..

Barnens trädgård

Barnens Trädgård

Den här veckan har vi utforskat och provat att skapa i olika material i Trädgårdshuset. Undervisningen har haft fokus på samarbete och hur man är en bra kompis. Detta passade bra in när vi tillsammans skapade hjärtan på olika sätt inför Alla hjärtans dag.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser,tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild,form, drama,rörelse, sång, musik och dans.”Lpfö 18

Barnens Trädgård.