Sirius v.13

Titta, en mjuk sten… eller vad är det!?
Vi hittade vackra fjäderblad!
Vi lyssnar på Sagan om vanten!
Vi har varit på promenad och upptäckt olika vårtecken!

V. 13 Capella jobbar med berättande genom filmskapande

Vårt läslyftsprojekt med sagan Grodprinsen har lett till att barnen blivit intresserade av berättande. I veckan utmanade vi barnen att skapa en egen berättelse med en början, mitten och slut. Först var det klurigt och lite pirrigt, men sen när filmen var klar ville barnen titta om flera gånger.

Varsågoda här kommer ett klipp…

När vi hade spelat in den första filmen blev barnen inspirerade att göra fler filmer…..

”Sagan om slemmonster och insekterna”
”Sagan om jultomten, prinsessan och monstret”

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-fantasi och föreställningsförmåga

-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

(Läroplan för förskolan, Lpfö 18)

V.11 Capella utforskar vattenrening och berättar Grodprinsen

Den här veckan har vi jobbat vidare med projekt vatten inom hållbar utveckling. Vi har samtalat om vart vattnet kommer ifrån och varför det är viktigt att vara rädda om vårt vatten.

Vi har fortsatt utforska sagan Grodprinsen. Först dramatiserade vi pedagoger sagan och sen blev det barnens tur att spela upp sagan för varandra.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang med skilda syften, (Lpfö 18)

V.11 Sirius hittar en vacker ask vid trollboet

Vi har varit i skogen och hjälpt trollmor att täta trollboet med ett rosa och ett grönt tyg, som trollmor hade önskat.
Vi hittade en vacker ask med silverringar
Det fanns en ring till varje barn att låna
Bredvid asken låg texten till sången som heter ”Trollringen”vi provade att sjunga tillsammans.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, (Lpfö 18)

V.10 Capella gör ett väderdiagram och berättar sagan om ”Grodprinsen”

Väder och klimat är spännande och vi pratar dagligen om hur vädret är. Vi har märkt upp fem burkar med väderbilder som barnen varje dag lägger en kula i. I slutet av varje månad räknar vi tillsammans antal kulor och hjälps åt att göra ett väderdiagram.

Genom förskolans projekt med ”läslyftet” har vi börjat jobba med folksagan ”Prinsessan och grodan”. Sagan berättas med olika tekniker!
Vi dramatiserar och barnen lever sig in i sagan!

V10. Sirius. Trollen får sin dörr, vi målar troll, vi gör en blå deg och jobbar med Tripp trapp träd på lärplattan.

Lpfö-18

– förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Dörren får mossa.
Barnen önskade att göra blå deg. Vi läser recept och använder mått och skedar.

V.9 Capella har roligt i snön och påbörjar projekt om vatten inom temaarbete ”hållbar utveckling”

Äntligen snö! Som vi har längtat.

Projektet om papper och återvinning har växt och växt. Vi har nu börjat prata om vatten. Vi tänker utforska vattnets olika former och hur jordens vatten påverkas av de val vi gör. Spännande!!!

Vad har vi för erfarenheter och tankar om vatten?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-förståelse för samband i naturen och för hur naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

-förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

V.9 Sirius hjälper Trollmor att leta trollsvansar i skogen. Vi leker i snö!

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla

– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, – motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, – förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära!

Vi hittade ett brev från Trollmor!
Vi upptäckte att trollen inte har någon dörr på sin jordhåla. Vi bygger en dörr! ” Det är viktigt att dörrar har springor runt om så det kan komma in ljus”.
Vi har picnic!
”Vad har hänt med vår stora vattenpöl? Vattnet har blivit hårt och halkigt!”