V.41 (Grupp Atlas) Här kommer våra egna ”Bus och Frö”och digitala verktyg i skogen.

Vi fortsätter jobba vidare med vårt Bus- och Fröprojekt. Vi har projekterat boken på väggen och läst den flera gånger. Vi har pratat i mindre grupper och gjort olika mindmaps för att komma fram till vad vi vill fördjupa oss i just nu.


Vi studerar mindmapen och barnen funderar, ”vi skulle kunna göra Bus och Frö …….. och kanske ett hus så de kan bo ihop” . ”Jaaaaa, som den röda stugan på gården!”

Efter detta har vi kommit igång och jobbat med att göra Bus och Frö…….

”Frö ska ha byxor också!”
”Jag gör Bus och sen ögon o halsduk”
”Armar och ben ska vi ha också!”

Fortsättning följer….

Vi har varit till skogen och tittat på svampar, hälsat på myrstacken, klättrat, balanserat och lekt i kojan. Barnen fick i uppdrag att själva ta bilder i skogen på något fint eller spännande med ipaden. Det blev många olika bilder att samtala vidare om på förskolan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, (Läroplanen för förskolan, 2018)

Sirius v.40 Lek med språk och matematik

Mål

Förskolan ska ge barn förutsättningar att *utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor ,argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften *förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Lpfö 18

Vi fiskar sångfiskar!
Vi reflekterar över hur fiskarna ser ut! Långa, stora, små, vilken färg, hur många fiskar osv…
När vi leker Kims lek, behöver vi koncentrera oss och även träna på att vänta på min tur…
Vi pratar om formen, färgen och storleken. Vi räknar hur många trianglar vi har!

Sirius V.38 och V.39 Bus och Frö, skogen och Äpplets dag!

Barnen reflekterar över vad sagan handlar om!


Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla *fantasi och föreställningsförmåga,
*motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt hur viktigt det är med att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
*nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
Lpfö18
Vi upptäcker att vi ( vår skugga) är på samma bild som Bus och Frö!
Vi skriver brev som Bus och Frö gjorde i sagan. Vi funderar över vad ett brev egentligen är!

Motoriklek i skogen!
Vi ”grillar korv”-lek! Viktigt att alla får ketchup som pruttar!
Vår rimsång om Lille Per är en favorit hos många! Vi har också rimmat på våra egna namn!
Vi firade Äpplets dag med att trycka äpplen på fönster och tyg!
Äppeldryck på tyg!

V.39 Andromeda går på upptäcksfärd i skogen!

Idag har en av Andromedas grupper varit till skogen. En dag i naturen kan bli ett riktigt äventyr när det finns så mycket roligt att upptäcka tillsammans!

Vi tittade på olika rotvältor och såg många olika sorters svampar i varierande färg och form.

Vi konstaterade att röd är en vacker färg på löven och funderade på om löv kan skifta färg till blå?

En koja!
Ett trollhus!
Här bor vi!

Sirius projektarbete V.36 och V.37

”Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet, och lust att leka och lära.”

Höstens projektarbete är boken om ”Bus och Frö på varsin ö”. Boken är vår utgångspunkt på vår resa, vi får se var vi landar!

Svalsta Förskolas bibliotek
Vi utforskar vad vi kan göra i biblioteket…
Mysigt att få läsa med en vän!
Det finns kluriga pussel i biblioteket!

Vi lyssnar på sagan om Bus och Frö.

Bus och Frö bor på varsin ö! -” De behöver en bro för att kunna träffas !”säger barnen! Och helt plötsligt blev det sagan om Bockarna Bruse!
Andra figurer som är glada…
…och en del figurer är ledsna och behöver plåster!

Bus och frö på varsin ö

Idag introducerade en av Andromedas grupper Maria Nilsson Thores bilderbok ”Bus och frö på varsin ö” och gjorde en så kallad bokpromenad. En bokpromenad innebär att vi tittar och går igenom boken före vi börjar läsa den.

Spännade! Vad gör figurerna på den här bilden måntro?
Bläddra vidare… vi vill se nästa bild!

Genom vår kompetensutveckling läslyftet kommer Andromeda under höstterminen att fördjupa sig i boken om ”Bus och frö på varsin ö” . Det ska bli ett riktigt spännande äventyr att se vart projektet kommer att leda oss!

V. 34 Sirius har en härlig förmiddag i skogen. Vi utforskar och upptäcker lekmiljöer och material på vår ”nya” modul.

En ny spännande tid på Andromeda har tagit sin början! Vi har lekt mycket tillsammans i våra miljöer både utomhus och inomhus vilket också skapar gemenskap i gruppen.

Vi provar hinderbanan i skogen och klättrar och klänger hit och dit
”Myrorna klättrar på min sko”
Vi smakar blåbär!
Utforskande av nytt material. ”Titta här vad vackert!”
En kartong blir till något annat,
”Jag målar med färger”