Barnens Trädgård

Det är April och vår i luften trädgården och alla dess invånare har vaknat till liv. Det pirrar och spirar både här och där. I vårt Trädgårdshuset ligger fröpåsar på hög och det står mängder av nysådda grönsaker. Solrosor och popcorn som sträcker sig mot solljuset.

Vi samtalar om vad ett frö behöver för att kunna gro. Ett barn vet precis” det behövs jord lite vatten sol mat och kärlek”

Barnen ville göra ett experiment med popcorn. Vi använde popcorn från påsen som vi använder när vi poppar över eld och vi använder också kärnor från fröpåsen.

Nu är vårt popcorn experiment igång. Vilket majskorn kommer först upp ur jorden?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor,natur och samhälle påverkar varandra.

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

V15. Capella: Veckan då vi pga pandemin har haft uteverksamhet från morgon till kväll. Skogen, sådd och lek.

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla *förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld *intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla kunskap, * förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt för hur människor och natur påverkar varandra.

Hoppfull träning tillsammans!

Andromeda och Orion hoppar för fullt ute på gården. Från att hopprepen togs fram i början av veckan har barnen blivit riktiga hoppproffs!

Samtidigt som vi har jättekul tillsammans stärks och övas barnens förmågor inom exempelvis motorik, koordination, matematik, turtagande, rums/lägesbegrepp och värdegrund. Lyckan av att barnen efter mycket hård träning klarar att hoppa flera hopp utan att trassla in sig i repet är svårslaget!

V.14 Andromeda och Orion har formjakt på stora gården! Vi tränar på att samarbeta och att hitta olika geometriska former!

I den här undervisningsaktiviteten får barnen prova på att utforska geometriska begrepp genom deras kroppsliga och verbala kommunikation.

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla * förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, * förståelse för rum, tid och form, mönster, antal, ordning och förändring samt att resonera matematiskt om detta! *förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begrepp * nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. (Lpfö 18)

V.13 Capella Maskar, Kaniner och byggkonstruktion.

Lpfö 18 Förskolan ska ge barn förutsättning att utveckla *förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld * förmåga att bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

En fjäril med liksidigt mönster!
Vi hjälps åt att trycka varandras fötter…
…för att göra färdigt våra kaniner!

Glad Påsk önskar Marie Ullis och AnneLi 🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

Äggrace på Svalsta förskola

Idag har vi firat påsk här på förskolan . Vi har sjungit , dansat och mitt i allt dök en påsktupp upp och sjöng och dansade med oss. Tuppen hade uppdrag åt barnen som innebar äggrace, dvs hitta ägg på gården att samla in till tuppen. Som belöning för en enastående insats bjöd påsktuppen barnen på mumsiga påskglassar!

Vi önskar alla en riktigt glad påsk och skön påskledighet.

Barnens Trädgård

Självklart så firar vi våffeldagen med nygräddade våfflor i trädgården!

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

I veckan introducerade vi boken Den gröna cellon. Spännande! vi får tips om vad som händer i naturen på våren och vi utforskar och upptäcker egna vårtecken.

Tänk att tomaterna och broccolin som vi sådde förra veckan redan har börjat växa och under det gråa skägget på tomatskivorna tittar de små tomatplantorna fram.

Från jord till bord🌱🌱🌱