Färgpaletter

Idag har vi på Sirius använt oss av våra nya färgpaletter. Vi har tränat på att måla med en smal pensel; att måla mjukt och lugnt.

Barnen målade med stor koncentration för att inte trycka hårt så borsten på penseln går sönder. Det krävs också finmotorik för att snurra penseln runt på den lilla färgpaletten utan att bortsen spretar.

Barnens reflektioner var bl.a. att det blir tunna linjer, måla detaljer, skriva bokstäver och blanda färger.

Intresse för bokstäver och ord

På Andromeda har barnen en längre period visat ett stort intresse för bokstäver och ord. För att utmana barnen vidare har vi skapat ett nytt material med bl.a. Återbruksmaterial som vi nu har introducerat för barnen. Barnet får med hjälp av ”bokstavsbrickor”, bild och text skapa ord. Vi har valt att börja med ord som har två och tre bokstäver.

I vår skrivhörna där detta material finns har vi också blyertspennor, sudd och olika papper tex linjerade, stora och små. Flera av barnen fortsatte aktiviteten med att skriva själva olika ord och namn.

Vi kopplar samman denna aktivitet med ”Läslyftet” ( vår kompetensutveckling för pedagogerna) och med Läroplanen för förskolan, Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt för symboler och hur de används för att förmedla budskap (Lpfö18)

Kompisboken ”Lugna ner dig”

Idag har vi på Sirius läst kompisboken ”Lugna ner dig”.

Barnen berättar från boken:

”Om nå’ n rasar något man byggt kan man sätta upp handen och säga NEJ”

”Vill man inte bli jagad tar man upp handen och säger STOPP”

”Man kan säga ramsan och räkna till 10 som kanin gjorde i boken om man är arg”

”Kanin fick pizzamassage av sin mamma för att lugna ner sig”

Sen gjorde vi pizzamassage på varandra och här är några av barnens egentagna bilder från aktiviteten

 

Vi använder olika uttrycksformer

I dag har några av barnen på Sirius jobbat med Kompisböckerna. Vi läste boken ”Vänta på din tur” och återberättade och reflekterade kring den.

Sen använde vi lera för att gestalta de olika figurerna från boken. Det blev flera kaniner och igelkottar av lera men också glassar, sköldpaddor och ormar.

Piprensare, glasspinnar och torkad majs använde vi när vi skapade figurerna.

I boken lekte kanin, igelkott och kompisarna  på förskolan en lek som vi också ville leka. Vi tog fram en filt och sen var leken igång…

Låt barnen lysa

Idag har vi på Andromeda dekorerat glasburkar med olika material och tekniker. De ska sedan bli ljuslyktor som vi ska tända på fredag  när vi låter barnen ta plats i det offentliga rummet.

Vi kommer att tända våra ljuslyktor på förskolans gård men på stora torget kan man också se ljuslyktor,  se inbjudan på våra anslagstavlor.

Vi började med att leta upp glasburkar, pilla bort etiketter och räkna dem.

Barnen valde rosa och blå färg som vi blandade ner ”medium” i för att det ska fästa bra på glas och vi kan använda det som lim.

Nu ska de få torka tills imorgon kl.15 då vi ska tända dem och de ska lysa på mellangården på förskolan.

Kom gärna förbi och titta…

Sirius förmiddag

Idag har vi på Sirius arbetat i mindre grupper, med Kompisböckerna om Kanin och Igelkott, lekt på torget och spelat spel.

Vi läste två av böckerna och pratade och reflekterade om känslorna ledsen och arg.

Sen ritade vi känslorna

Ledsen:

Arg:

 

Vi spelade ett färgspel med stor tärning där vi övar bl.a färg, antal, form och turtagning.

Vi utforskade även Torget, där vi bl.a. luktade, beundrade och kände på de här vackra pumporna och byggde ett högt torn.

 

Aktiviteter igång på Sirius

Just nu har vi mycket fokus på rörelse, rytmik, sång och musik. Med hjälp av er föräldrar har vi nu många av barnens favoritsånger som vi sjunger, spelar och dansar till varje dag.

Vi har utvecklat favoritsångerna med att använda QR-koder som vi skannar in med en lärplatta. QR- koderna ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Det skapar nyfikenhet hos barnen att skanna QR-koderna och utforska vad som gömmer sig bakom dem.

Är ni nyfikna kan ni komma in och skanna in våra favoritsånger!

Idag har vi utforskat närmiljön och hittade massor av kastanjer som vi plockade med oss till förskolan. När påsarna var fulla fyllde några av barnen sina fickor med kastanjer.

Barnen berättar:

”Nu vet vi att kastanjer växer i träd, det är frön till nya kastanjeträd, det ser ut som ett äpple på marken och i ligger kastanjen, de är hårda och kalla, de är fina, man kan leka med dem”

Här är dagens skörd av kastanjer.

Sångglädje

På Sirius har vi fått tagit del av flera av barnens favoritsånger genom vårt arbete med Läslyftet.

Vi har tillsammans plockat fram lappar ur plastfickan och läst på dem.

”-Det står Pippi…”, läste ett av barnen.

Vi har fått nya favoritsånger och flera av barnen har samma sång som favorit.

Vi har vi sjungit, skrattat, gjort rörelser och dansat till sångerna som nu efterfrågas ofta!

Om ni inte har bidragit med en favoritsång finns det fortfarande möjlighet att lägga en lapp i plastfickan. Och ni har väl inte missat att ni gärna får ta med barnens favoritlitteratur.