Barnens trädgård

Idag blev det saft av våra närodlade rabarber från barnens trädgård.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: nyfikenhet,kreativitet och lust att leka och lära.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Trevlig midsommar önskar vi i barnens trädgård.