V38 Andromeda går på Landmärkes promenad, ritar en karta och tittar på andra kartor och leker så klart!

Lpfö 18förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla: *förmåga använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,* intresse för skriftspråk, förståelse för tid, rum och form, * sin identitet och känna trygghet i den

V.38 Tass…tass…tass…

Projektet med boken fortsätter….. vi läser boken och reflekterar tillsammans utifrån det vi läst!

Efter att vi pratat en stund om boken jobbar vi vidare. Vi målar en bild tillsammans med en kompis. Sen berättar vi för varandra om vad bilden föreställer….

Vi avslutar veckan med en promenad till en lekpark.

Nebulosan på promenad

V.37 Rigel går på rävjakt

Nu har vi startat upp vårt projekt om boken ”Tass…tass…tass…smyg…smyg…smyg…”. Eftersom det finns intresse från barnen om att veta mer om livet på bondgården samt att vi arbetar med språk och matematik genom läslyftet föll valet på denna bok.

Räven tar sig in i hönshuset hos en bonde och bondens fru. Men så tjuvar räven en höna, bonden funderar hur han ska fånga räven nästa gång och får en smart idé, men det går inte riktigt som bonden planerat……

Vi har haft bildpromenad och projicerade upp boken på väggen. Barnen hade många intryck och reflektioner. ”Räven är ju jättedum”, jag kan kasta lasso och fånga en räv”, rävar och vargar äter hönor, ”läskigt när räven kommer”, hönorna är borta!”.

När bildpromenaden var färdig lekte vi en lek med bokens olika figurer!

Av alla intryck fick barnen en rolig idé! Vi går på rävjakt i skogen…..

V.37Capella Skogspromenad, lekparken och vi tar upp potatis!

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla
•fantasi och föreställningsförmåga •nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, • förståelse för naturvetenskap

V.9 Sirius hjälper Trollmor att leta trollsvansar i skogen. Vi leker i snö!

Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla

– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, – motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, – förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära!

Vi hittade ett brev från Trollmor!
Vi upptäckte att trollen inte har någon dörr på sin jordhåla. Vi bygger en dörr! ” Det är viktigt att dörrar har springor runt om så det kan komma in ljus”.
Vi har picnic!
”Vad har hänt med vår stora vattenpöl? Vattnet har blivit hårt och halkigt!”

Staket till Pippi huset

Vi har tidigare pratat om att barnen ville ha en staket till Pippi huset och idag började vi det arbetet. Första tanken barnen hade var ”vilken färg har staketet?” Vi googlade och barnen såg att dem flesta staketen var vita eller gula. För att komma överens fick barnen rösta. Det blev 11 röster på gult och 1 röst på vit. Det blev gult. Barnen fick sedan rita av bilden av ett staket. Vi pratade om ordet ”kontur” och vad det betyder. ”Det är svårt!” Tyckte många barn
Sedan klippte barnen ut staket delarna
Arbetet avslutades med att måla staketet.

Barnens trädgård