Röstning, demokrati och värdegrund för 2-3 åringarna på Larven! (Juni 2019)

Här får de äldsta barnen på Larven (2-3 åringarna) rösta på vad de vill att deras grupp ska heta. De har själva kommit med tre förslag: Lejonen, Hajarna och Dinosaurierna.
Barnen får varsin legobit och lägger sin bit på det gruppnamn de röstar på. De tränar turtagande samtidigt som demokratin blir tydlig.
För att tydliggöra det hela sätter vi ihop bitarna så att de bildar staplar. Barnen ser då tydligt att flest hade röstat på att gruppen ska heta Dinosaurierna. Här får vi även in matematik på ett enkelt och spännande sätt.

Larvens snö, is och färgexperiment, 24 januari

Idag tog vi in snö i vår vattenbalja. Vi tillförde färgad is i muggar som vi hade fryst ett par dagar tidigare. Barnen tyckte att det var spännande att det färgade vattnet hade fryst. De experimenterade och undersökte både snön och isen med stort intresse. ”Kallt” var flera barns kommentar.