Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” till Strandsborgs förskola

Vi på Strandsborg är stolta över att ha fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”.

Det innebär att vi arbetar mycket med barnens delaktighet och inflytande. De får vara med att påverka sin vardag och göra val i största möjliga mån. Det är viktigt att barnen känner att deras åsikt är av betydelse och att de blir lyssnade på.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi arbetar också med ”tema kompis” där vi ständigt uppmärksammar barnens fina handlingar gentemot varandra samt pratar med dem om hur en bra kompis är. Att känna empati för sina kamrater är en viktig del i det sociala spelet.

Läroplansmålet kring alla människors lika värde har vi också fokuserat på. Vi har bland annat haft ett samarbete med förskolebussen från Brandkärr där vi fått leka tillsammans med barn av olika etniciteter.

IMG_3211När det gäller hållbar utveckling är det viktigt att barnen känner stolthet och omsorg för miljön runtomkring. Vi har därför arbetat med närmiljöprojektet ”Från runsten till snigel” där vi utforskar närmiljön kring vår förskola.