Pokémonjakt & äppelmysterium

Idag tog vi med oss det digitala verktyget ”lärplattan” ut för att leta och fånga Pokémon. Utifrån bilder och symboler på kartan kunde vi utläsa var milstolparna fanns i vår omgivning.

Vi följde vägen för att hitta milstolpen ”Tintomaras Plats” där det fanns ett Pokèmongym.

Här kan vi se hur en milstolpe ser ut på lärplattan men även i verkligheten efter att vi äntligen hittat den med hjälp av att läsa på kartan.

”Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg” (Lpfö18)

På vägen till milstolpen ramlade ett äpple ur våran skrinda och när vi skulle plocka upp det på tillbakavägen såg det ut såhär. Vad hade egentligen hänt med vårt äpple på vägen?