PÅSKFIRANDE 🐣

Idag har vi på Stavsjö tagit reda på varför man firar påsk. Vi alla är överens om att det är väldigt kul att leta påskägg och prata om påskharen iallafall.

Glad påsk allihop önskar vi på stavsjö förskola 🌼

SKRÄPPLOCKARDAGARNA 2021

SKRÄP I HAVET, VÅR VÄRSTA FIENDE!

Idag har vi på Stavsjö Förskola, efter mycket faktafilmer och information på hsr.se, tagit oss ut för att plocka skräp i naturen. Vi har samtalat om vikten av att inte skräpa ner och även om de förödande konsekvenserna av att slänga skräp i naturen.

Följ kampen mot skräpet på hsr.se precis som vi!
Vi förberedde oss och tog till oss kunskap under veckan om vad skräp i naturen medför för konsekvenser. Vi vet numera att allt skräp som slängs i naturen till sist hamnar i vattnet. Och år 2045 räknar forskare med att det finns fler skräp än fiskar i våra hav.
Såhär kan det se ut på en promenad om man har skräpplockarglasögon på sig, vi är på havens sida och säger STOPP till alla som bidrar till att skräpet hamnar där det inte ska!
Här kan vi se resultatet av bara en timme ute i naturen, i lilla Stavsjö. Vi har gått med som aktiva skräpplockare på hsr.se och vi arbetar med cirkulär ekonomi, det vill säga återvinn, återanvänd & reparera.

UPPTÄCKARGLÄDJE OCH VÅRKÄNSLOR

Idag har stora Filuren undersökt omgivningen kring förskolan, närmare bestämt efter specifika vårtecken. När vi väl uppmärksammat olika vårtecken fungerar vårat digitala verktyg lärplattan utmärkt för att ta reda på mer fakta om respektive blomma och liknande.

utbildningen ska också ge barnen förutsättningar för att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” (Lpfö18)

Idag bjöds det på kycklinggryta med pasta i vårsolen 🍴🍝

VITHAJEN

Denna vecka introducerar vi, sist men inte minst, den store vithajen. Vithajen är sist ut av hajarna i vårt hajtema, men vattenprojektet fortsätter…

(idag har vi även haft lite introduktion på filuren för några knyttar som snart ska börja hos oss)

”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld” (Lpfö18)

RESTAURANGEN ÖPPNAR!

Barnen presenterar stolt Filurens nya restaurang. Vi har förflyttat våra matbord till ett och samma rum som vi valt att kalla för ”restaurangen”. Här kommer vi tillsammans dela smakupplevelser, samtala kring olika matkulturer och våga prova nya råvaror och maträtter tillsammans.

För oss är det viktigt att vi ger barnen möjligheter att tillägna sig kunskaper kring var mat kommer ifrån, matsvinn, hållbar utveckling och olika kulturer.

Vi kommer att ha en matvärd varje vecka som dukar, presenterar maten samt håller ställningen i restaurangen om något behöver fyllas på eller liknande.

Barnen har fått berätta för oss pedagoger vad det finns för olika typer av mat. Här kan ni se barnens erfarenheter och kopplingar till både vegetariska maträtter men också vilka maträtter som hör till kött/fisk/fågel.

Här visas några maträtter barnen själva ätit vid ett flertal tillfällen i sina liv. Men var kommer maten ursprungligen ifrån? Och hur har den kommit till Sverige?

”utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för…men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare från läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper” (Lpfö18).

VATTEN-EXPERIMENT MED LILLA FILUREN

Idag har vi på lilla filuren experimenterat med vatten. Barnen fick ställa hypoteser om vad som skulle hända för att sedan undersöka om resultatet stämde överens med deras tankar.

Enligt läroplanen för förskolan ska barnen ges förutsättningar till tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter, exempelvis estetiska eller praktiska. Lpfö18