DEN PEDAGOGISKA SANDLÅDAN

Utomhuspedagogik är en viktig del i barns utbildning. Utevistelsen är positiv för både kropp och knopp, särskilt nu när det börjar bli vår tycker vi!