FLYTA – SJUNKA

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö 18

Idag fick barnen prova att hämta en leksak var och så skulle vi se om den kunde flyta eller sjunka. Det var uppskattat att få välja ut en egen sak som skulle ner i vattnet, det blev olika saker, flera olika djur, en bil, en magnet, gaffel mm. Flera av sakerna flöt medans många sjönk. Vi provade först en i taget men sen ville flera av barnen att allt skulle i. Det blev många skratt och lite blöta blev vi också.