DIGITALISERING I BARNENS PROJEKT

Programmering på Filuren. Barnen fick möjlighet att träna på riktningsspråk, programmering, samarbete, felsökning och logiskt tänkande. Det bästa av allt är att vi kan använda Bee-Boten i det befintliga projektet vi jobbar med. På så sätt kopplar vi samman olika lärprocesser med varandra och barnens intressen faller in naturligt i det digitala lärandet.