SKRÄPPLOCKARDAGARNA 2021

SKRÄP I HAVET, VÅR VÄRSTA FIENDE!

Idag har vi på Stavsjö Förskola, efter mycket faktafilmer och information på hsr.se, tagit oss ut för att plocka skräp i naturen. Vi har samtalat om vikten av att inte skräpa ner och även om de förödande konsekvenserna av att slänga skräp i naturen.

Följ kampen mot skräpet på hsr.se precis som vi!
Vi förberedde oss och tog till oss kunskap under veckan om vad skräp i naturen medför för konsekvenser. Vi vet numera att allt skräp som slängs i naturen till sist hamnar i vattnet. Och år 2045 räknar forskare med att det finns fler skräp än fiskar i våra hav.
Såhär kan det se ut på en promenad om man har skräpplockarglasögon på sig, vi är på havens sida och säger STOPP till alla som bidrar till att skräpet hamnar där det inte ska!
Här kan vi se resultatet av bara en timme ute i naturen, i lilla Stavsjö. Vi har gått med som aktiva skräpplockare på hsr.se och vi arbetar med cirkulär ekonomi, det vill säga återvinn, återanvänd & reparera.