Projekt på Lönneberga

Vi på Lönneberga har påbörjat ett projekt om barnens egna hus. Barnen har ritat sina hus och gjort en tankekarta kring vad som finns med på huset. Barnen har skrivit brev till vårdnadshavarna om att vi önskar få en bild på huset för att kunna se olika detaljer som finns med. Vår tanke är att vi ska skapa en liten version av barnens hus.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.” Läroplan för förskolan, Lpfö 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.” Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Vi har tillsammans tittat på hur hus kan se ut i olika delar av världen för att få en ökad förståelse för olika levnadsvillkor. Vi har pratat om vilka länder (och städer) barnen har varit i och tagit fram bilder på hus därifrån.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.” Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Sportlovskul

Utveckling av miljöerna

Vi håller på att se över miljöerna på Lönneberga. Vi hittade hylla som inte användes så vi inredde den med olika djur och deras levnadsmiljö. Några barn var med och målade och tapetserade för att få det likt den naturliga miljön. Syftet är naturvetenskap genom att lära sig om vilka djur som bor vart och vad de behöver för att trivas.

Isexperiment

Mjölkkartonger, vatten och lite fjädrar.. Det är en bra start för lite experiment när det är minusgrader ute. Vi diskuterar och pratar om våra tankar, vad händer med vattnet i minusgrader, flyter fjädrarna, vad händer om man häller karamellfärg i vattnet???
Dagen efter undersökte vi om det hade fryst men när vi tittade så såg vi att vattnet flöt och hade inte fryst än. Så vi fick vänta ett dygn till.
Äntligen kunde vi öppna upp kartongerna och se hur det ser ut inuti. Så fina dem blev.
När alla kartonger var färdiga så såg vi att fjädrarna flöt och färgen spridit sig. När vi ställde dem i solen så strålade strålarna igenom och vi kunde se så många olika mönster i dem.

Villekulla

Den här veckan har vi bland annat arbetat vidare med varje barns familj. Barnen har berättat om sin familj, hur deras hus ser ut och vad de gör hemma. Barnen fick räkna hur många som finns i sin egen familj, lyssna och berätta för varandra.

Vi har fokuserat extra mycket på att vara en bra kompis denna vecka, i och med vänskapsveckan och att det är alla hjärtans dag på söndag. Barnen har gjort egna hjärtan av olika material, vi har läst kompisböcker där barnen fick rösta vilken bok vi skulle läsa först. (Med hjälp av magneter)

Vi har varit ute mycket i vårt vinterväder. Barnen har undersökt vad som händer när snö och färg möts.
”Titta, snön rullar ihop sig” ”Det behövs mycket färg”

Vi har fortsatt arbetet med siffran tre genom att berätta och läsa sagan om de tre små grisarna. Vi har gjort egna blivande ”fingergrisar” av gips. Vi har dramatiserat sagan utomhus. Genom det har barnen fått utveckla sin fantasi, synliggöra sig själva, vänta på sin tur, lyssna på och ta hänsyn till varandra.

Trevlig helg!

Skapande på Lönneberga


Vi skapar på olika sätt för att varje barn ska få möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som känns bra för de själva.
Vi provade att läsa en massagesaga, då barnen fick sitta två och två och massera varandra. Tanken är att känna på varandra på ett respektfullt sätt och att få en avslappnande stund. Barnen blandades med tanke om att inte vara med någon de alltid är tillsammans med. Nya möten och interaktioner. Barnen tyckte att det kändes väldigt bra, men att det kittlades.