V 14. Lönneberga

Förutom att vi har passat på att cykla på några cykelturer, som var både mer och mindre lyckade vädermässigt, så har vi också provat origami och green screen. Vi hade en vikarie ett par dagar som var väldig duktig på att vika djur av papper och visade oss. Vi har även provat på green screen och det blev väldigt populärt. Det var väldigt roligt att göra egna filmer och att få figurerna att vara i olika miljöer. Detta är något vi kommer att fortsätta utforska framöver.

Utflykt Lönneberga

Idag tog vi fram cykeln och tog en premiärtur för säsongen. Barnen ville besöka en lekpark i Hagalund så vi började där. Sedan begav vi oss av till spöklekparken i Brandkärr. Barnen ville sedan åka vidare och då hamnade vi i skogen vid Hållet. Där stannade vi till och åt vårat mellanmål. Vi hittade intressanta skyltar som vi var tvungna att läsa på. Barnen hittade några små skyltar med pilar som vi följde en bra bit. Vi undrade vad det var vi skulle komma till. Efter en stund kom vi på att det nog var reflexer som skulle hjälpa till att leda vägen i mörkret.

Äggjakt på förskolan

I flera dagar nu har vi målat ägg och förberett inför påskens äggjakt. Så idag var det dags! När vi kom ut på gården hade påskharen gömt massor med ägg. Barnen sprang runt på hela förskolegården och letade ägg.

Vi hittade så många ägg som vi la i korgen. När vi hittat alla räknade vi tillsammans. Vi fick räkna jättelångt…. ända till 70!!! Så många ägg hittade vi.

Efter att vi räknat alla äggen fick barngrupperna diplom av påskharen.

Junibackens diplom sattes upp på väggen

Kreativitet på förskolegården

I vår utveckling av vår förskolegård har vi beställt naturmaterial från Arbetsmarknadsenheten (AME). Idag var det äntligen dags för leverans. Stubbar och träskivor kom och barnen var väldigt nyfikna och började direkt att leka. De byggde, rasade, byggde igen, rullade, kände och provade att balansera på stubbarna.

Det blev bra samarbete mellan barnen på Junibacken och Bullerbyn som var ute tillsammans på förmiddagen.

Utflykt Lönneberga

En underbar förmiddag i skolskogen fick vi med barnen på tisdagen. Härligt vårväder och fullt med aktiviteter. Barnen klättrade och byggde på kojor och övade sig motoriskt. Vi lekte Kims lek dör barnen ska gissa vilken som plockats bort. Först fick vi prata om vad det var för material som låg på filten och sedan öva minnet genom att komma ihåg.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, Lpfö 18

Barnen fick också uppdrag att hämta olika saker. Till exempel 5 pinnar, något mjukt, något hårt, något som är lika lång som sin sko, m.m.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, Lpfö 18

Vi utmanade några av barnen att skriva sina namn med hjälp av pinnar och material från skogen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, Lpfö 18

Vi fick med oss väldigt mycket från den härliga stunden i skogen.

Rocka sockorna

Idag har vi på Lönneberga och Villekulla rockat sockorna. Vi har uppmärksammat våra olikheter och likheter, tex genom att titta på bilder av enbart våra ögon och gissa vems det är, lyssnat på rocka sockorna sången och tittat på en kortfilm med Tomten och Trollet som funderar på rocka sockorna (finns att söka på youtube). Vi har diskuterat att vi alla är olika, men ändå lika och att alla behövs.
”Olika sockor är en symbol för att olikheter berikar. Ditt människovärde och dina rättigheter sitter inte i hur du ser ut eller vad du kan utan vem du är.” -Veronica Hallberg
Barnens tankar om lika värde:

”Olika är bra”

”Alla är lika värdefulla fast vi är olika”

”Vi är vänner”

”Vi är olika på ansikte och på hud men vi är vänner”

”Vi är olika”

För allas lika värde och rättigheter

På söndag den 21 mars äger Internationella Downs syndromdagen rum i hela världen sedan FN utlyst just detta datum till Världsdagen för Downs syndrom. För att hylla olikheter och slå ett slag för alla människors lika värde och rättigheter kommer vi på Släbro förskola att delta i evenemanget Rocka sockorna. Detta för att vi vill värna om allas lika värde och rättigheter och att barnen på förskolan tidigt ska få erfarenheter och lärdomar om att OLIKA ÄR BRA!

Men då Rocka sockorna äger rum på söndag övar vi under veckan med avslutning på fredag så att vi har värmt upp inför söndagen.

År 2014 initierade Svenska Downföreningen kampanjen Rocka sockorna med inspiration från USA. Året därpå spreds kampanjen på sociala medier och alla ville rocka sockorna. Men varför rockar vi sockorna just den 21 mars? Jo, eftersom Downs syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21.

Att det blev just rocka sockor, beror på att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi ”rockar våra kromosomer”. Mer information om Downs syndrom och Rocka sockorna hittar du på Rocka sockorna – SvDf (svenskadownforeningen.se)

Att rocka sockorna är enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Så rocka sockorna du med! #rockasockorna

Motorikträning

Idag frågade vi barnen på Lönneberga vad de ville göra när vi skulle gå ut. Några ville gå iväg på utflykt och några barn ville stanna på gården. Vi hade möjlighet idag att låta barnen få som de ville. Utflykten gick till Äventyret i ett ärende. Eftersom skolan hade studiedag passade vi på att stanna på skolgården för lite nya motoriska utmaningar.

Projekt på Lönneberga

Vi på Lönneberga har påbörjat ett projekt om barnens egna hus. Barnen har ritat sina hus och gjort en tankekarta kring vad som finns med på huset. Barnen har skrivit brev till vårdnadshavarna om att vi önskar få en bild på huset för att kunna se olika detaljer som finns med. Vår tanke är att vi ska skapa en liten version av barnens hus.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.” Läroplan för förskolan, Lpfö 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.” Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Vi har tillsammans tittat på hur hus kan se ut i olika delar av världen för att få en ökad förståelse för olika levnadsvillkor. Vi har pratat om vilka länder (och städer) barnen har varit i och tagit fram bilder på hus därifrån.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.” Läroplan för förskolan, Lpfö 18