Matematik i leken

Att se matematiken i barnens vardag

Matematiken finns i allt vi gör, det gäller bara att vi tar på oss rätt glasögon så syns den🤓😊. Vi på diamanten sätter ord på barnens lek för att göra dom medvetna matematiker som känner tillit till sin egna förmåga.

Letat former utomhus⏹ ⏺ 🔼

Idag var Elsa gruppen ute på jakt efter former i vår natur! Oj vad många former vi hittade och vad dom kan. 💕
Barnen har visat stort intresse för matematik och är nyfikna på att lära sig mer. 🥰 Här är läroplansmålet vi har valt för Topasen i matematik:

” Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.” Lpfö18

Filmskapande

Denna vecka har vi med hjälp av appen ”Puppet pals” och karaktärerna från ”djuren på djuris” börjat göra kortfilmer och berättelser till barnens stora glädje. Vissa barn har hunnit börja medan andra tålmodigt får vänta till nästa vecka. 

Vi har filmat 2 och 2 och vi tränar på att lyssna på varandra men också på att framföra våra egna idéer, att samarbeta är fokus under dessa stunder. Vi märker att barnen hjälper varandra både med idéer och hur appen fungerar. Detta har även barnen reflekterat över, en kommentar var ” det är lättare att göra film med kompisen eftersom vi har fler fingrar och kan styra fler figurer tillsammans”. 

Vi märker att barnen har utvecklat sin förståelse för hur digitala verktyg fungerar genom appen ” Puppet pals”.  Vi lär oss hur karaktärerna styrs i filmen, vad syns och inte syns i filmen. Att spela in ljud, varenda liten viskning hörs i den färdiga filmen så det gäller att veta vad filmen ska handla om innan 🙂.

Sedan kommer kanske det bästa, både nervösa och stolta får barnen visa upp sina färdiga filmer för de övriga kompisarna. Mycket skratt och glädje blev det. 

Experiment ute i snön😃

Diamanten ☃️

Just i detta nuläge som jobbar vi mkt med Läslyftet och matematiken. Hur kan vi locka barnen, vad är matematik och hur kan vi få in det i vår utbildning med barnen på ett utmanande, lekfullt och lärande sätt?!
Vi har valt att koncentrera oss på olika former och matematiska begrepp.