Matematik i leken

Att se matematiken i barnens vardag

Matematiken finns i allt vi gör, det gäller bara att vi tar på oss rätt glasögon så syns den🤓😊. Vi på diamanten sätter ord på barnens lek för att göra dom medvetna matematiker som känner tillit till sin egna förmåga.

Experiment ute i snön😃

Diamanten ☃️

Just i detta nuläge som jobbar vi mkt med Läslyftet och matematiken. Hur kan vi locka barnen, vad är matematik och hur kan vi få in det i vår utbildning med barnen på ett utmanande, lekfullt och lärande sätt?!
Vi har valt att koncentrera oss på olika former och matematiska begrepp.