Positiv mötesplats i våran skog

Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola.

Idag samlades alla 3 avdelningarna i skogen och lekte tillsammans. Det blev mycket kroppskontroll, hålla balansen, klättra över och under, spring, krypa och ta sig upp. Barnen lekte och kommunicerade med varandra. Det var lek i kojan, buslekar, limbo och mycket mer.

Samtal om isbitar mellan barn i olika åldrar.
Mötesplats i skogen
Underbart väder
Buslek med kroppskontroll, matematik och glädje. Hinner Tone ta mig om jag står så här nära?
Klättring och observation
Säkerhet. Vi kryper på isen.
Kommunikation mellan barn
Balans