Tisdag 🤖🐴

Vi på Topasen har projektet ” Sagovärld” och genom de så måste man verkligen använda sin fantasi. Och vårt läroplans mål är :

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla…

  • Intresse för berättelser , bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Lite bilder av allt det vi gör idag ⭐️

Onsdag 👓🎲1️⃣5️⃣8️⃣🔟7️⃣

Just nu på Topasen spelar några barn tärningsspel tillsammans 🙂

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder , mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematisk om detta.