Barnens miljö på Rubinen

Vi har ändrat om i miljön för att anpassa till barnens intressen och behov. Vi har tillfört nytt material som lockar och utmanar barnen.

Idag har barnen utforskat det nya med stor glädje. Bygg och konstruktion med stora pinnar och samtal mellan barnen. Sandlådelek med gömda djur att leta efter. Djurlek, duplo, familjelek och reflektion var annat som barnen också ängnade sig åt.

Vi arbetar med bildstöd i utbildningen. Ett sätt att kommunicera på och skapa begriplighet för barnen i deras vardag på förskolan.

Måndag 🌲🍂🍄🌿

Idag gick alla barnen till skogen

  • Motorik, kordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande .
  • nyfikenhet , kreativitet och lust att leka och kärna.

Torsdag 🌳🐞🍀🍂🕷

Dom äldre barnen har nu dom senaste veckorna gott till skogen ofta. Där har dom träffa Tomtens nalle. Han pratar med barnen och berättade bla att Nallen skulle kocka gröt till Tomten 😀😀