Diamantens förmiddag

En härlig dag på förskolan. På förmiddagen var vi ute och lekte på gården. Vi hade också lite vattenlek. Vi ställde hypoteser kring fenomenet flyta och sjunka. En del saker var tunga och andra var lätta. Vi delade även upp oss och hade två samlingar där vi arbetade med former på olika sätt. En förmiddag med många möjligheter till socialt samspel, språk och matematik.