Nog märks det att vi arbetar med Projekt småkryp?

 

Nog märks det att vi arbetar med Projekt småkryp på förskolan. Vi ser småkryp lite här och där, och nu arbetar vi även med de 100 språken.Vi ska ge barnen många sätt att kunna uttrycka sig på, inte bara genom  det talade språket.