Förskolans rikskonferens

Nybygget har under oktober och november fått det ärorika uppdraget att medverka under förskolans rikskonferens, anordnad av Lärarfortbildning. Vi har besökt Umeå, Stockholm (Göteborg) och Malmö. Nästa vecka är det dags för sista konferensen och den hålls i Kalmar.

Under konferensen har flertalet verksamma inom förskolan fått tagit del av några miljöer och material från Nybygget. Dialoger kring återbruk, giftfri förskola, kreativitet, möjligheter och mycket mera har uppstått på de olika platserna. Så spännande att få prata om våra tankar och vår syn på miljö och material med andra. På det stora hela vill vi så gärna sprida tankarna kring detta och få fler att reflektera kring miljön och materialets betydelse, i relation till barnens lärande och utveckling, i relation till vårt eget förhållningssätt, i relation till hållbarhet och mycket mycket mer 🙂

Erbjuder vi möjligheter till stillhet?

Förskolan ska erbjuda barnen möjligheter att kunna ta del av många olika aktiviteter under dagen. Frågan är hur det ser ut med balansen mellan ett fartfyllt utforskande och görande och de mer lugna och rofyllda aktiviteterna? Skapar vi förutsättningar för stillhet och eftertanke?

”Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna – i stillhet.” Dag Hammarskjöld.

Reflektionsforum – Hållbar utveckling i förskolan

Under hösten har vi samlat alla kommunens förskole pedagoger på Nybygget för reflektion kring – Vad är Hållbar utveckling och hur integrerar vi det i våra verksamheter?

Pedagogerna hade som uppgift att ta med sig en artefakt eller bild som symboliserar hållbar utveckling för dem. De har bl.a delgett varandra sina tankar, ställt nyfikna frågor och tagit ställning till hur deras inställning till hållbar utveckling sätter spår i arbetet i barngrupp. 

Vi startade hösten med en föreläsning av Ingrid Engdahl där hon bl.a. lyfte de Globala målen och hur vi kan inkludera dem i undervisningen för ett livslångt lärande. På caféerna har vi under våra diskussioner blivit än mer medvetna om vad vi faktiskt gör, hur vi tar till vara på barnens empati och nyfikenhet för att skapa en hållbar miljö och ett medvetet förhållningssätt.  Hur uppmuntrat vi barnen för att utveckla en positiv framtidstro? Vilka kompetenser och kunskaper behöver barnen ha för ett livslångt lärande? Vilka yrken kommer att finnas? Så många spännande och intressanta frågor som vi inte alltid kan veta svaren på. En av våra viktigaste uppgifter är att lyhört lyssna på, ta till vara på och följa upp barnens tankar och funderingar.

Vad är viktigast att kunna om man vill bli sopåkare? Att hitta vägen, förstås! Om man vill bli en röd Nilja för att kunna rädda elefanterna, hur gör man då? Om man är två som ska kissa, varför spolar den första personen då? …. och så många andra kloka tankar som omger oss hela dagarna.

Vi kan bara konstatera att – ”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn”. De barn som vi möter varje dag!

 

 

 

 

 

 

Nya upptäckter med alla sinnen och hela kroppen.

Nu har Nybygget ”kommit tillbaka” igen efter att varit bitvis förflyttat till Träffen, för höstuppstart för alla kommunens förskole pedagoger under v.35.

Barngrupper har varit här och utforskat och upptäckt både nytt och gammalt. Det har skett en hel del förändringar bl.a. vill vi skapa inspiration till utelek och till hur ljusborden kan bli en del av barnens utforskande lek.

Och med fokus på de yngsta barnen – upplevelser i stort och smått med näsan, ögonen, öronen och hela kroppen. Nyfikenheten var stor då barnen upptäckte att ”paketen” skramlade och lät olika. – Får vi öppna dem! Var en spontan fråga. – Visst får ni det, men kan du lyssna och gissa först vad det är som låter? Då ersattes lusten att ta bort pappret mot lusten att komma på vad det var som skapade ljuden … knappar, Stenar, bollar, makaroner … många spännande förslag. Att dofta och känna i ”hemliga strumpor” är också spännande. Det var många spontana reflektioner – Det luktar bullar! – Bläää! (rostad lök 🙂 ) – Hmm, det är kaffe!

 

 

 

Hållbart lärande och förhållningssätt

I måndags var Träffen i Nyköping tom, sedan började vi vårt arbete att skapa en inspirerande mötesplats med fokus på hållbar utveckling och lärande.

På årets studiedagar bidrar flera av kommunens kunniga och engagerade pedagoger och kökspersonal med inspiration och utställningsmaterial. Vi bygger utställningen tillsammans. Och så här blev det … från en tom lokal till en mötesplats som visar på den otroliga kompetens och kunskap som finns bland förskolepersonalen.

Under tre dagar denna vecka har alla förskolor sin studiedag på Träffen. Vi har även bjudit in kommunens friskolor och kollegor från grannkommunerna. En härlig blandning av kollegialt lärande, reflekterande, eftertanke och nyfiket utforskande.

Den globala skolan börjar varje dag med en föreläsning där vi bl.a. får ta del av de globala målen. Det väcks många tankar kring hur vi kan väva in dem i den pedagogiska verksamheten. Vad vet vi om dem och hur förhåller vi oss till dem? Där efter är det våra kunniga pedagogers tur att hålla i microföreläsningar, vi lär av varandra!

Under studiedagen kan pedagogerna välja mellan att se föreläsningar, inspireras av utställningen, gå en reflektionsrunda, delta i olika workshops och ta del av information från t.ex. Barnbiblioteket, Tekniska divisionen och Öppna förskolan.        Från Utställningen ….. Utemiljö, Digital teknik, Nybygget, De yngsta barnen, Förskolan möter äldreomsorgen, föreläsarnas material, kockarnas måltidspedagogik och fokus på att minska matsvinn och hur mottagningskök kan inspireras att arbeta med Sapere och mycket mer ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen Levande projekt visar hur barn och pedagoger skapat ett helt solsystem utifrån barnens nyfikna frågor. Ett gemensamt arbete som täcker upp stora delar av läroplanen. 

På våra workshops kan du prova på Lera och måleri med Barnkulturcenter, Rytmik med Kulturskolan, Yoga med pedagogerna och utematlagning.

 

 

 

Förskolebussarna är också på plats och visar upp hur deras verksamhet fungerar. 

Och det viktigaste av allt …. Vi inte bara lär av varandra vi har roligt under tiden! 

TACK TILL ALLA HÄRLIGA, ENGAGERANDE KOLLEGOR SOM VERKLIGEN BJUDER PÅ ER SJÄLVA OCH ER ENORMA KUNSKAP! STRÄCK PÅ ER!  Varma uppskattande hälsningar // Utvecklingspedagogerna 

Kollegialt lärande!

Nu är vi på plats på Nybygget igen efter en härlig sommar och semester!

Vad har hänt sedan sist vi skrev … så mycket och här är ett axplock 🙂

Både före och efter semestrarna har vi haft inspirerande möten med andra återbrukscenter.  I juni var Guldgruvan i Töreboda http://guldgruvantoreboda.blogspot.se/ hos oss och i augusti kom Återverket i Strängnäs. http://www.strangnas.se/sv/Utbildning–barnomsorg/Forskola/kvalitet-och-utveckling-forskola/Aterverket—kreativt-atervinningscenter/

Alltid ett lyft att få diskutera och reflektera kring sin egen verksamhet med andra som har samma förhållningssätt, utmaningar och hållbarhetsdriv. Det är lärorikt och utvecklande att mötas och få nya infallsvinklar och tankar, att på samma gång ifrågasätta de förutsättningar som vi har, att se de fördelar som vi kanske har blivit hemmablinda för! Vi bugar och tackar för givande möten och önskar ett fortsatt nätverkande kring Hållbar utveckling och förhållningssätt.

Det gäller att ta till vara på alla former av kollegialt lärande och denna vecka förbereder vi oss inför förskolans workshop dagar på Träffen, v.35.  Under tre dagar kommer alla kommunens förskole pedagoger  att få ta del av microföreläsningar, verkstäder, inspirerande utställningar och mycket mer. Allt med fokus på ett lärande för Hållbar utveckling. Vi vill verkligen understryka att det är våra egna kollegor, pedagoger och kockar m.fl. inom kommunen som står för all inspiration.

Vi packar material för fullt just nu!

Håll ögonen öppna och läs vidare på vår blogg – den 29 augusti kör vi igång på Träffen!

 

Läs även om vad som händer på Instagram – https://www.instagram.com/jobbainykoping/ Där kommer Pernilla att skriva om våra spännande och innehållsrika dagar!

 

 

 

 

 

Vi fyller vårt akvarium med vattendjur

Vilken lyckad dag i hamnen med HållbaraHav! Det kom många barn som bl.a. inspirerades av Naturskolans vattendjur. Vi började med ett tomt akvarium som fylldes efterhand.

Idéerna och inspirationen tycktes aldrig ta slut, då det flyttade in bläckfiskar, maneter, krypfiskar, musslor med pärlor, muränor, iglar, krabbor, rockor och mycket mer.

Det fyllda akvariet finns numer i Nybyggets naturrum där vi hoppas att det kommer att inspirera ännu fler barn att skapa med tanke på ett Hållbart hav. Och till oss alla, vi behöver vara rädda om det vi lånat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning på Skräpplockarveckan.

Under vecka 17 (24 – 28 april) hade vi Skräpplockarvecka här Nyköping. Förskolor, skolor, föreningar och företag bidrog till att hålla Nyköping rent. Det firade vi med en avslutning värd namnet på Stora torget.

Det strömmade in barn från förskola och skola. Solen strålade och kön ringlade sig lång till popcornmaskinen där Els-Marie och Monika delade ut popcorn.

Popcornmuggarna slängde barnen i den talande papperskorgen, vilken succe 🙂 En annan spännande upplevelse var att få klättra upp i frontlastaren från Tekniska divisionen. 

Skrotorkestern stod för underhållningen, de skapade och spelade på allt från morötter till vattenkannor! Vi på Nybygget uppmuntrade barnen att skapa egna instrument av papprör, tapetprover och mycket att smått och gott.

Ett stort TACK till alla som bidrog till att det blev en så lyckad avslutning. Tack Sörmlands Sparbank för att ni lånade ut er popcornmaskin, Tack till Els-Marie och Monika som ihärdigt delade ut popcorn till alla, Tack till den hemliga rösten i papperskorgen som uppmuntrade alla att kasta skräp och Tack till alla pedagoger som tog med sig alla barn och kom till torget!