Pedagogiskt café

Under våren har vi haft nätverk/ Pedagogiska caféer med utgångspunkt från en gemensam föreläsning – Att vara en del av en annan människa med Susanna Anderstaf.

Fokus har varit social hållbarhet och hur vi förhåller oss till de människor vi möter varje dag, barn, föräldrar, kollegor och många fler.

Power Point från våren 2018