Kreativt Återanvändningsmaterial på stan!

På Nybygget strävar vi efter att förmedla hållbar utveckling till barn, föräldrar och företag m.fl. i Nyköpings kommun. En ambition är att synliggöra förskolebarnens kreativa arbete i samhället.

Vi vill visa upp vad våra kompetenta barn kan åstadkomma då de får samlas kring ett inspirerande material som ger förutsättningar för ett ömsesidigt samarbete, där barnen delger varandra sina erfarenheter och idéer.

Så passa på att ta en titt i skyltfönstret på Mokvist skor, där barnen från Tessins förskola ställer ut sina kreativa alster. De har arbetat med problemlösning två och två och skapat en Flygande häst, en Dinosauriebil, två typer av Glassbilar och  i ett  gemensamt arbete har  de byggt en Gummianks maskin.

Glassbil Flygande häst

Samarbetet med Mokvist skor är  ett sätt att få förskolebarnen mer synliga i samhället. En winn-winn-situation för företag, barn och förskola.

Gummianksmaskin

Vi kan konstatera att kontakter och utbyte med olika företag  kan ge oväntade möjligheter. Om du som läser detta arbetar på ett företag eller känner någon som har inspirerande material, i dina ögon, kanske skäp, kontakta oss så får vi avgöra om det kan transfomeras till flygande hästar eller något annat oväntat 🙂