En dag på Krusbäret!

I dessa tider är vi ute nästan hela dagen. Vi flyttar ut en del av verksamheten och håller samling på Rödluvan ute efter maten. Idag läste vi boken ”Det är orättvist” Barnen leker mycket jagalekar, bygger i sandlådan, gungar och sen har de möjligt att gå in tre barn och sitta i köket och pärla, rita eller göra spel/pussel. Vi har tagit ut en del material som barnen får leka med på gräsmattan.