Nisseuppdrag

Nisse har hört av sig! Han har byggt sig ett litet hus i buffén istället för att flytta in på vinden som vanligt. Nisse har gett sig iväg på en resa ut i världen, där har han träffat Pippi som senare kom till oss på Korvetten med ett brev från Nisse.

I brevet fanns en QR kod som vi tillsammans med barnen scannat. Vi fick se en film som Nisse gjort till oss. Filmen innehöll bland annat ett uppdrag till oss: att hjälpa Nisse att plocka skräp och göra världen lite finare. Många ivriga barn gav sig därför ut i närmiljön igår på skräpspaning för att återvända med fulla påsar.

Boken utan text blir barnens egna skapande berättelser

Eftersom boken Kartan är utan text inspireras barnen till att skapa sin egen uppfattning om bilderna. Detta gör att barnens egna berättelse skapas.

Några barn har börjat med de första sidorna i boken:

-Det var en gång två barn som cyklade och letade efter magiska kritor med en lila fågel som är.

-Sen kom de till en bro med en port. Den magiska fågeln ska hjälpa barnen. De hör ljud från porten och blir rädda, kan det vara en vampyr?
magisk

-En kung kommer och säger åt barnen att de ska vara tysta! Så de inte ska väcka vakterna, som är på rast. Han ger barnen en karta med massa färger och detaljer på. Barnen ser lite rädda ut och fågeln också.

Barnen har även fått prova att projicera och teckna utifrån boken.

 

Boken Kartan inspirerar till kreativa processer

Genom att vi pedagoger iscensatt och introducerat boken Kartan ser vi hur intresset för skrivande, tecknande och olika skapande processer har ökat. Barnen inspireras mycket av Kartan och sätter ofta igång på eget initiativ både enskilt och tillsammans. De visar intresse för varandras tecknande och diskuterar ofta med varandra. Utifrån årets fokusområde arbetar vi medvetet med samarbete och kommunikation på olika sätt. Det är viktigt för oss att materialet är tillgängligt, både ute och inne. Vi pedagoger ser ständigt till att miljön är ”skriv- och läsmöjlig” och skapar förutsättningar för utveckling och lärande.

Snöriga knutar & Målarfärg!

Under hösten kommer vi pedagoger att arbeta med de pedagogiska miljöerna, något vi behöver utveckla. Det är ett led i arbetet med Läslyftet och  med årets fokusområde som är Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola. Vi vill skapa flera sätt att möta kommunikation; mellan barn, mellan miljö-barn samt mellan material-barn.

I de tre grupperna som finns på Äventyret har vi gemensamt valt en bok att starta terminen med – ”Ut och gå!” av Anna-Clara Tidholm. Alla grupperna är igång och har tolkat på sitt sätt vilket redan nu börjar synas inne på Äventyrets modul.

I en grupp skapas en gemensam målning utifrån diskussioner om framsidan. barnen har i mindre grupper erbjudits målning med olika typer av tekniker; måla med svampar, penslar, korkar och händer. Kroppen är med i målningen, händerna skapar tryck som ger avtryck. Här! Jag målade här säger ett barn och pekar på det fotografi som är uppsatt som dokumentation vid målningen och visar sedan på målningen genom att lägga sina händer just där. För barnen som har målat får även presentera för sina kompisar vad som händer med deras målning för varandra under samlingstillfällena med hjälp av den dokumentation som de själva valt och satt upp. Gruppen har även fått prova att teckna bokens titel. Om du vill prova att teckna kan du klicka här för att teckna ut och här kan du  klicka här för gå 

 

 

 

 

 

 

 

I den andra gruppen har ett stort träd påbörjats. Under en promenad hittade barnen grenar som togs med till förskolan. Även några rötter fick följa med tillbaka. Barnen har undersökt trädets rötter och skapar nu egna. Hur ser rötter ut och framför allt – hur ska vi göra egna? Det är bara att göra såna snöriga knutar svarar ett barn. Under processen poängterar ett barn att det är bra att vi hjälps åt. Vi måste det!

Den tredje gruppen har de läst hela boken och barnen vill nu läsa den om och om igen. De har även pratat om framsidan, vilka färger som finns och de färgerna fick barnen sedan använda för att måla varsin framsida. Målningarna fick de sedan berätta om för varandra.

 

Som vadå?

Klockan är strax efter nio och det är soligt och lagom varmt på vår promenad ner till vattnet. 13 stycken barn från Äventyret är på väg till kullarna men på vägen stannar vi till några gånger. Nu har jag sett tre hundar säger ett uppmärksamt barn. Där bor jag! säger barnet och pekar för att visa oss vart hen har flyttat in.

Ett av stoppen handlar om att vi ser flera fjärilar. Varför är det så många just där och vad ska de göra?

-Fjärilarna luktar på blommorna!

Det är pollen som luktar.

Visst är det så att det finns pollen och det finns nektar som de här Kålfjärilarna älskar att suga i sig från blommorna. Kameran tas fram och ett barn får i uppdrag att dokumentera. Jag såg blomman där säger barnet och visar på displayen.

Barnen fortsätter att berätta att man får inte skrämma fjärilarna och ett annat barn berättar att man får inte grilla dem. Vi spanar efter fler fjärilar och försöker beskriva dem på den sista vägen mot kullarna där vi sedan tar en fruktpaus. Innan vi går tillbaka leker vi en lek som tränar audiotiv perception – ja förutom att det är roligt. Nämligen  ”Kom alla mina barn” och barnen ropar tillbaka ”som vadå?” och får svaret ”Som fjärilar som flyger!”

Obs! Bilden är lånad av:http://bakgrunder.com/bloggen/2013/08/04/rovfjaril/comment-page-1/