Om bloggen

Korvettens förskola öppnades i januari 2010 och ligger i ett naturskönt område alldeles intill skog och hav på Brandholmen. Vi vill att förskolan ska vara en öppen arena med plats för möten mellan människor – små som stora.

Vi vill att hela familjen skall känna sig välkommen i verksamheten. Utformningen av den inre och yttre miljön på förskolan är nyskapande och grundar sig på modern forskning. Vi erbjuder barnen olika världar i form av miljöer för matematik, bokstäver, sinnesupplevelser, konstruktion, experiment och fantastiska ateljér vi erbjuder också en föräldrahörna med ett mindre bibliotek.

Reggio Emilia Förskolans pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att miljön inbjuder till dialog och samspel. Den är rolig, inspirerande och utmanande för barnen, pedagoger och för dig som förälder. Vi pedagoger fotograferar, videofilmar och lyssnar ständigt på barnen. Utifrån den här dokumentationen utvecklar vi verksamheten.

http://nykoping.se/Global/Dokument/Forskolor/Korvettens_forskola/Dokument/H%c3%a5llbar%20utveckling/H%c3%a5llbar%20utveckling%20i%20en%20digital%20v%c3%a4rld.pdf