Tillsammans skapar vi magiska världar!

Grupp 3 på Överraskningen har under hela året arbetat med ett Klas Klättermus-projekt. Som final på projektet har vi nu tillsammans förvandlat rörelserummet till Hackebackeskogen. Syftet är att skapa en lekvärld som stimulerar och utmanar barnens lek, där barnen kan mötas kring sina gemensamma erfarenheter och upplevelser.

Välkomna in i vår Hackebackeskog!

Kalasbordet, Björnarnas hus, klätterträdet och Mickel rävs lya är några av de miljöer barnen har skapat tillsammans

Barnen skapar själva den rekvisita de behöver till Hackebackeskogen. De har mycket idéer och kreativiteten flödar.

Genom att koppla ipaden till projektorn och projicera kan vi skapa stora bilder av favoritkaraktärerna

När skapandeprocessen är i fokus

På Överraskningen i grupp 3 har vi under året arbetat med att fördjupa barnens skapande i form av teckning, lera och målning. Barnens intresse för Klas Klättermus har varit verktyget som har inspirerat barnen i deras skapandeprocesser.
Det vi ser nu är att detta medvetna arbete, där vi har använt samma uttrycksformer många gånger, har utvecklat barnens förmåga att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer.

Klas Klättermus
Klas Klättermus och Mårten Skogsmus
Bakgrund läggs på sist
Slutresultatet efter ca en timm

– Vi ska göra hunden Hannibal!

Återbruksmaterial som kartonger, tyg och knappar är ett fantastiskt verktyg för barnens fantasi och kreativa skapande. Barnen har många idéer och samarbetar ofta i processen, något som vi också strävar efter och uppmuntrar.

Leah sågar träpinnar som ska bli hunden Hannibals ben
Samarbete när hunden ska målas
Medan Leah och Yeline gjorde hunden har flera andra barn i gruppen arbetat med att skapa en bondgård med svinstia, ladugård och visthusbod.

Tvärgrupp skapar nya möten och relationer

På fredagar träffas vi i åldersindelade tvärgrupper (grupp 14 och 15). Det är mycket uppskattat av både barn och pedagoger eftersom vi då möts i nya konstellationer vilket är spännande.

Efter en gemensam samling med sång och lek blev barnen inbjudna till ateljén och två olika skapande aktiviteter. Den gemensamma målningen blev tillslut ett hav, barnen förflyttade sig därefter till ritbordet där de tillverkade fiskar, hajar och kräftor.

Utflykt till biblioteket

Idag tog grupp 3 en utflykt med bussen till biblioteket. Både bussresan och själva besöket på biblioteket var spännande! Vi valde bra böcker som vi läste och lånade med oss till förskolan och naturligtvis blev det mycket lek i bibliotekets lekavdelning.

Att leka mamma, pappa barn i huset var roligast!

Roligast var att leka i båten.

Vi hittade många Lasse Maja-böcker.

Olika uttrycksformer förbinder projektet

Genom att erbjuda många olika uttrycksformer får barnen möjlighet att möta olika sätt att skapa och uttrycka sig på. Det blir också ett sätt för barnen att reflektera, följa upp och bearbeta sina upplevelser och tankar kring vårt projekt som utgår från berättelsen om Klas Klättermus.

Genom att vi ger barnen många tillfällen att möta samma material och uttrycksformer sker det en fördjupning. Det visar sig i ett lärande hos barnen, vi ser att de utvecklar sin skapande förmåga och de ger själva uttryck för det genom att reflektera över sitt förändrade kunnande.

Så här ritade jag inte förut!

Jag blev inte nöjd, jag gör en ny.

Kreativt skapande

En vagn full med återbruksmaterial möter barnen i grupp 3 efter tisdagens morgonmöte. Detta skapar stort engagemang hos barnen. De har många kreativa idéer och visar stor drivkraft i arbetet med att skapa sina karaktärer med inspiration från Klas Klättermus.


Greenscreen öppnar nya världar

Genom att arbeta med greenscreen integrerar vi olika uttrycksformer som lek, drama och musik, med digitala verktyg. Barnen är delaktiga i hela processen som innebär att förbereda, agera, spela in och spara filmen.

Den här gången är temat Klas Klättermus och Bageriet utifrån vårt pågående projekt.

Barnens tankar om greenscreen:

Man kan göra film. Man låtsas.

Man kan välja värld eller ställe man kan va på. Man kan klä ut sig

Man kan ha vanliga kläder.

Har man gröna kläder blir man osynlig.

Regn och sen sol -det blir regnbåge

Regnbågar har varit en viktig del av vårt projekt och fascinerat många barn på Överraskningen under året. Idag lyfte vi in naturvetenskap och utmanade barnen att göra experiment och skapa egna regnbågar. Som inspiration tittade vi på ett klipp från UR skola.

-När solen kommer på vattendropparna så bildas det färger på vattendropparna, berättar Linus.

Vi experimenterar med vatten, lampa, spegel och vitt papper
-Wow, vad coolt! säger Lina och Iris
Med hjälp av OH och en cd-skiva blir det en regnbåge