Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar dör sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” Skolverket (2016).

De yngsta barnens intresse för grävmaskiner och andra fordon har blivit något som har bidragit till mycket kommunikation mellan barnen. De pratar, visar och uttrycker sig mer och mer. De visar entusiasm och glädje och det blir många spännande möten. När vi upptäckte att rondellen vis förskolan ska asfalteras ringde vi och kollade när asfalten ska läggas. Idag hade arbetarna en stor publik. Spännande att se vart detta tar vägen.

Barnen visade vägen!

På Hemligheten är vårt fokus att barnen ska känna att de har delaktighet och inflytande utifrån sina egna förutsättningar. Vi gick på en promenad där barnens intresse fick styra vår väg. Det som fångade barnens intresse var främst olika fordon som grävmaskin, traktor och skylift. Men även vindsnurrorna på Alphas tak var spännande.

När vi kom tillbaka till förskolan tittade vi på bilderna i lärplattan och barnen satte ord på allt de såg. Bilderna och barnens reflektioner sitter nu synliga i vår miljö och fångar barnen om och om igen.

Inspirerande lekmiljö

Efter att ha lyssnat på ett nytt avsnitt av förskolepodden, där en psykolog tog upp lekens betydelse väcktes inspiration hos pedagogerna på Hemligheten att iscensätta en inbjudande lekmiljö.

Under morgonen hade Oliver byggt med tågbanan i buffén en lång stund, därför tog vi med det materialet in på modulen och projicerade upp en tågvideo med ljudeffekter som bakgrund. Alvin, Vida och Eva hämtade tågvagnar och placerade framför projiceringen.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.” (LPFÖ 98 rev 2016)