Teaterbesök- Deltidshjälten

Reflektion om teaterbesöket tre dagar efter.

Vi tittar på filmsnuttar från teaterföreställningen och reflekterar över – vad är en superkraft? Vilka superkrafter hade dansarna i teatern? Vilken superkraft har du?

Barnen fick en arbetskompis och tillsammans fick de fördjupa sig i olika bilder om superkrafter. Några superkrafter som det samtalades om var:

  • Blixtkraft!
  • Regnbågskraft!
  • Rullstolskraft!
  • Serkraft!
  • Ledsen är ingen kraft men stark är en superkraft!
  • Snubblingssuperkraft!
  • Flygkraft!
  • Gos och kramkraft!

Egen blue-bot bana med rimord

Som pedagog tänkte jag utmana barnen i deras intresse för rita och skriva genom att göra en egen blue-bot bana med rimord.

Detta blev snabbt en attraktiv samlingsplats för barnen där de kunde programmera roboten för att hitta vilka rimord som hör samman. Ett bra sätt för barnen att träna på sin språkliga medvetenhet med även en övning för det matematiska.

I läroplanen står det att: ”varje barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik och får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande”