Delaktighet och inflytande

På Hemligheten har ett stort intresse för djugeldjur och dinosaurer växt fram. Tillsammans har vi skapat en miljö till djuren inomhus.

Vi skapar ett träd

Tillsammans samlar vi material i skogen

Barnen målar trädets stam. En fantastisk stund med färg högt och lågt.

Sen skapar vi tillsammans en trädkrona av materialet vi samlat i skogen och grönt silkespapper som barnen limmar dit.

Vårat träd

Påverka sin vardag

På Hemligheten har vi under hösten och nu våren valt att fokusera på barns delaktighet och inflytande. Att få uttrycka sina tankar, behov och vad man vill och på så sätt kunna påverka sin dag på förskolan.

En fm denna vecka var en grupp inne och jobbade och barnen fick frågan vad de ville göra. Snabbt kom svaret:

-Babblarna!

-Vill ni dansa till Babblarna?

-JA

Så blev det! Dans och sång till Babblarna!

Efter en stund fick barnen genom lärplattan och projektorn uppleva några nya sånger/filmer med Babblarna. Fascinationen och glädjen var stor.

Nya miljöer växer fram på Hemligheten

Barnen på hemligheten har visat stort intresse för magneterna som funnits på förskolan. Efter julledigheten fick vi hjälp och möjlighet att skapa en ”hörna” för utforskande av detta material.

Själva och tillsammans har barnen utforskat materialet och upptäckt och undersökt var magneterna fäster. Spännande möten och reflektioner i vår innemiljö.

 

Uppleva olika musik genom digitala verktyg

De yngsta barnen på Hemligheten har visat stort intresse för dans och musik. De har de senaste veckorna fått ta del av och uppleva olika slags musik och dans genom digitala verktyg. Filmerna har projicerats på väggen.

Balett var det första som barnen fick möta. Några barn var mycket fascinerade och stod trollbundna hela tiden.

  

 

 

Sen har barnen även fått bekanta sig med afrikanska rytmer och trummor.

Det dansades, klappades och spelades på trummor.

  

 

 

Barnen har även fått måla i ateljén till tonerna av Svansjön och med baletten projicerad på väggen.

I mediepedagogik på barnens villkor står: ”Vi måste få blanda, undersöka och prova många olika uttryck för att få en mångfald av upplevelser, vilket bildar vår erfarenhetsbank. Vi kallar denna integrering för rhizomatisk utgångspunkt för lärande, som i sin tur kan leda till hundraspråkliga processer.”

Lundgren Öhman, 2014

 

 

 

Att rita i ljuset av OH-apparaten

Hemlighetens yngsta barn har under några veckor fått möta och undersöka olika material tillsammans med OH-apparaten. Vi har bla målat med skuggor från OH:n och undersökt olika material tillsammans med OH:n samt utforskat själva apparaten och ljuset från den.

Idag blev barnen erbjudna att möta pennor tillsammans med OH:n. De fick möjlighet att rita i ljuset av apparaten.

                 

 

 

 

Några barn tyckte det var väldigt spännande och några ville inte prova alls.

 

 

                

 

 

Att undersöka pennorna, sätta på och ta av korken upptog barnens tid en lång stund.

 

Det som ritades syntes på väggen, den andra väggen och på golvet. Spännande upptäckt!