Med snö kan man skapa!

Det är så roligt med snö! Inne ritar vi bland annat på papper och ute på snö. Men vi kan även skapa med snön på andra sätt! Barnen har härlig fantasi!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet (Lpfö98, Reviderad 2016).

En tur till skogen

Äntligen var det dags för skogen för stenarna igen, vi slog till och tog med oss färg så vi kunde måla på snön. Åh vad roligt barnen hade! Det var spännande att se om man kunde måla med vattenfärg på stenar, träd och kottar. Barnen fick prova fritt, vilket uppskattades och de höll på en lång stund med sitt målande.

Vi hittade även spår från olika djur i snön, vi pratade om vilka djur det kunde vara. Hund, katt, hare och dinosaurier kom upp i våra funderingar…

”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.”  (Lpfö, rev 2016)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” (Lpfö, rev 2016)

 

Vi tittar på OS!

Vi har precis ätit frukt och samtidigt hejat på våra svenska damer när de körde sprintstafett i OS, tror faktiskt det var våra hejarop som gjorde att vi kom 2a i semifinalen. Heja Sverige!

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. (Lpfö, rev 2016)

 

Innan det började skapade några av barnen egna Sverigeflaggor som de sedan kunde vifta med, ett roligt initiativ som utmanar såväl grov och finmotoriken.
Barnen diskuterade även vilka färger vår svenska flagga har samt hur den ser ut. Det är roligt att höra när de pratar med varandra, de ställde frågor och diskuterade sig fram till hur Sveriges flagga ser ut samt vad de behövde för att skapa sina egna flaggor.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild [..].
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

(Lpfö, rev 2016)

 

Alla hjärtans dag!

Snart är det den 14 januari- Alla hjärtans dag. Dagen då vi tänker lite extra på de som vi tycker om! Barnen vill göra alla hjärtansdag kort!

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa (Lpfö98, Reviderad 2016).

Vi skapar alla hjärtans dag kort genom att stämpla med toalettrullar!

 

 

Snart är det dags för det årliga Kanntorpsloppet!

Idag har vi skrivit en inbjudan till Krusbärets förskola för att välkomna dom till det årliga Kanntorpsloppet! Vi tog sedan en promenad till Krusbärets förskola för att lämna över inbjudan. På vägen hem stannade vi till och lekte på en lekpark!

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (Lpfö98, Reviderad 2016).

 

Istiden är här…. eller?

Is är ett spännande material. Barnen bygger och upptäcker med is och snö!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet (LpFö98, Reviderad 2016).