IIIOooooIIIIOooooiiiooooo

Barnen hör sirener och skriker -AMBULANSEN!!!! Men, in på vägen kommer en STOR brandbil! Till barnens förtjusning och glädje kommer den för att besöka oss på förskolan! Panther är en flygplatsbrandbil! De flesta barnen ville provsitta i brandbilen, titta i alla luckor och passa på att ställa massor med frågor till Tommy. För några av barnen räckte det med att titta utanför, en sån här stor bil kan för en del vara lite läskig. Vi tackar så mycket för möjligheten att få titta på och i brandbilen! Stort tack till Tommy som kom och visade en av Skavsta Flygplats brandbilar.

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten (Lpfö98, Reviderad 2016).

KOLLA!!!

I fredags hände det någonting spännande ute på vår förskolegård. Några av barnen upptäckte att det kryllade av nyckelpigor i gräset och på buskarna. Vart kom alla nyckelpigorna ifrån egentligen? Har nyckelpigorna kläckts ifrån ägg, eller är det larver som blir till en puppa och sedan en nyckelpiga? Eller, har dom övervintrat under bark eller i mark? Många frågor och tankar ifrån barnen! Vi bestämmer oss för att forska i frågan, vart kommer nyckelpigorna ifrån?

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur( Lpfö2018).

VAD HÄNDER!?

Idag har vi provat magisk lera, deg eller slajm!? Barnen visste inte riktigt vad det var dem kände på, alla hade olika teorier. Det vi experimenterat med idag heter Oobleck. Oobleck är en icke-Newtronsk vätska. Det innebär att den fungerar som en vätska när den hälls, men som ett fast material när den påverkas av en kraft. När du lyfter upp Ooblecken är den fast, men när du låter den ligga i handen sipprar den ut mellan dina fingrar.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfiken, kreativitet och lust att leka och lära. Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen (Lpfö98, Reviderad 2018).

Recept om ni vill prova där hemma!

Sjukhus på Pokus

Barnen visar intresse för att leka doktor. Vi bygger tillsammans upp ett sjukhus och leken startar omgående. Barnen byter erfarenheter med varandra, vad har barnen varit med om? Barnen berättar för varandra hur det går till att vara hos doktorn medan de leker. En del barn vet att man får ett nummer när man kommer till doktorn, sen får barnen sitta i väntrummet och vänta på sin tur. Andra barn har erfarenhet av att bli uppropade med för- och efternamn. Man får stick i fingret eller får åka till röntgen. Efter att barnen har varit hos doktorn får de ibland åka till apoteket. Alla barnen har olika erfarenheter.

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (LpFö98, Reviderad 2016).