Makey makey

Vi provar på makey makey, vi spelar piano med frukter, folie och vatten.
Hur fungerar det?
Krokodilklämmorna sättes fast mellan makey makey (kretskort) och ett ledande föremål, som tex folien, frukten eller vatten. Vi jordar oss själva genom att hålla i en krokodilklämma för att sedan börja spela.

Genom att använda och prova på makey makey har barnen på ett lekfullt sätt fått prova på digitalt skapande och utforska fysiska världen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att upptäcks och utforska teknik i vardagem.” Lpfö 18

Konstruktion

Under eftermiddagen konstruerade barnen på Kajutan med klossar.
Det blev många olika konstruktioner och byggen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Kojans myrstack

Vi limmade och tryckte fast.
Här är kojans egna myrstack.

I vårat projekt Bu och Bä så möter dem myror på deras picknick. Av naturmaterial som vi hade samlat på vår promenad skapade vi en myrstack.

Förskolan ska ge varje barn föruttsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Promenad

Vi var på utflykt med våra ”bussar” i Jönåker och samlade naturmaterial.
Vi hittade massor av intressanta material.

Vi gick på promenad i Jönåker för att samla på oss naturmaterial. Materialet som vi samlade använde vi till att pyssla tillsammans.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.” LPFÖ 18

Ivar träffar en diplodocus

Idag har vi introducerat en ny Ivar bok på Kajutan.
Ivar träffar en diplodocus.
Vi läste boken i halvgrupp för att sedan reflektera över innehållet tillsammans.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” Lpfö 18