Samernas nationaldag 6/2

Vi har uppmärksammat Samernas nationaldag tillsammans på Kajutan. Vi har lyssnat på jojk, pratat om renarna, kläderna – koltar.

Tillsammans så bakade vi Gáhkku som är ett samiskt tunnbröd.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning….    Lpför 98/16

Vi bakar Playdoh deg.

Vi hjälptes åt att räkna 1..2..3
Barnen valde färg tillsammans.

Idag har vi bakat play-doh deg på kojan. Vi använde oss av måtten deciliter och matsked.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för mängder, antal, ordning, talbegrepp samt för mätning.”  LPFÖ 98/16