Ivar träffar en Tyrannosaurus

Vi har nu läst den första boken om Ivar, som är vår projekt bok.
vi pratade om vem som är författare och illustratör.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”
Lpfö 18


I boken läste vi att dinosaurier har 60 sylvassa tänder. Barnen ville att vi skulle klippa ut tänder till vår dinosaurie som tillsammans ska tillverka.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.” Lpfö 18

Vi skrev talet sextio med siffror och bokstäver och räknade till sextio.

Utflykt till fotbollsplanen med fotbollar.

Här sparkar vi bollar med varandra och har skoj.

På våran utflykt till fotbollsplanen tog vi med oss bollar. Vi sparkade, kastade och sköt bollen i mål. Ibland var vi lite busiga och satt på bollen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande ” Lpfö 18

Uppstart av projektet Bu och Bä.

Bu och Bä i skogen.
Här hjälps vi åt att flytta Bu och Bä trädet.

Nu har vi börjat ett nytt projekt inne på kojan, där vi utgår ifrån böckerna Bu och Bä. Den här veckan var Bu och Bä i skogen och plockade blåbär. Tillsammans pratade vi om träden i skogen. Vi hjälptes åt att tillsammans flytta ”trädet” i ateljén till hallen, där ska Bu och Bä projektet växa fram.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild.” LPFÖ 18

Promenad till fotbollsplanen.

Detta hände på vår utflykt till fotbollsplanen. Vi åt frukt, sprang, hoppade i vattenpölar, tittade på blommor, lekte i fotbollsmålen.

”Barnen ska får förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.” Lpfö 18

Säga stopp

Vi läste boken om kanin och igelkott. Barnen får lära sig att säga stopp när kompisen gör någonting fel eller när de är någonting som inte känns ok.  

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” LPFÖ 18